Bedrijfskunde

Home/Bedrijfskunde

Een unieke opleiding bedrijfskunde, toegespitst op life sciences & health

Ontwikkel jouw bedrijfskundige kennis met deze post College-opleiding die in samenwerking met de sector én diverse opleidingsinstituten waaronder Stenden Hogeschool Leeuwarden is ontwikkeld.

“In een markt die steeds complexer en procesmatiger wordt, ontstaat er een groeiende behoefte aan professionals die een bedrijfskundige achtergrond hebben.”

Lees het hele artikel van Biotecht & Life Sciences news hier.

  • Praktische Management vaardigheden opdoen
  • Toegesneden op de life sciences & health sector
  • Het programma is modulair te volgen
  • Samenwerking met medestudenten aan opdrachten verstevigt jouw netwerk
  • Geschikt voor iedereen die wil groeien in de life sciences & health branche.

  Een onderwerp met raakvlak in de Bedrijfskunde en relevant voor werknemers van de life sciences & health wordt aangeboden in de vorm van een module.
  De module is opgebouwd uit een aantal colleges. Hoeveel colleges is afhankelijk van de complexiteit en omvang van het onderwerp.
  De colleges variëren in duur. Soms een dag maar meestal een middag.

  De opbouw van de colleges is als volgt; per module zal een vaste docent de cursisten meenemen in de theoretische achtergrond van het onderwerp.
  Daarnaast doe je relevante kennis op betreffende het onderwerp. Deze kennis is steeds actueel en met een blik op de toekomst.
  Sommige onderwerpen vergen oefening. In de colleges zal ruimte zijn voor deze praktische toepassing van de kennis.
  Bijvoorbeeld het lezen van een balans van een bedrijf. Zodat je naast je kennis ook vaardigheden op doet om in de praktijk zelf invulling te geven
  aan hetgeen je is geboden in de colleges.

  Naast de theoretische kennis zal met behulp van gastdocenten uit het bedrijfsleven, uit de zorg, van de academia, de kennis worden toegesneden op de life sciences & health sector.  Hierdoor vergroot je je inzicht in het krachtenveld waarbinnen de life sciences industrie zich beweegt, nationaal en internationaal. Zul je in staat zijn strategische beslissingen te verklaren.  Ook zullen gastsprekers je meenemen in (kern) processen binnen de life sciences bedrijven. Deze processen variëren per bedrijf. Juist door de processen toe te lichten vanuit verschillende bedrijven en verschillende branches (Medical devices, Big-pharma, Biotech,  Zorginstellingen) verrijk je je inzichten en vaardigheden zelf deze processen te managen.
  Denk hierbij aan het budget-planning-proces.

  Iedere module levert je een management-vaardigheid op. Bijvoorbeeld na de module strategisch management zul je zelf een ‘hei-sessie’ oftewel een strategiesessie met je team kunnen opzetten en begeleiden.

  Voordrachten door experts uit het werkveld zullen in verschillende vormen worden aangeboden. Denk hierbij aan paneldiscussies of college-toer variant.

  Een module wordt afgesloten met een (groeps-)opdracht of een examen. Succesvolle afronding levert je punten op.

   Merk je dat de context van je werk verandert of de doelgroep met wie je samenwerkt. Wil je beter begrijpen wat de grondslagen van beslissingen zijn, dan zijn er zeker modules die ook bij jouw functie aansluiten. Heb je ambities en wil je groeien in je organisatie, dan vormen de modules een uitstekende basis voor je ontwikkeling.

   Minimale vereisten:

   • Werkzaam in life sciences & health (alle disciplines)
   • Aantoonbaar hbo-niveau

   Wij beogen groepen cursisten samen te stellen vanuit verschillende geledingen van de bedrijfskolom:
   Medical Devices & Med Tech, Biotech, Geneesmiddelenindustrie, Generieke industrie, Groothandel, Dienstverlenende organisaties.
   Met het aantrekken van gastdocenten wordt hier rekening gehouden zodat verschillende perspectieven uit de bedrijfskolom worden belicht.

   Modules zijn goed in te schuiven in talent development programma’s van organisaties. Ook traineeprogramma’s kunnen hun opzet uitbreiden met modules uit onze bedrijfskunde opleiding.

    De volledige bedrijfskunde opleiding is opgebouwd uit modules. Deze modules zijn verdeeld in een paar groepen: kernmodules, persoonlijk leiderschap modules en verdiepende modules. De modules zijn weer opgebouwd uit colleges. Bijvoorbeeld de module Bedrijfsrecht bestaat uit zes colleges ( theorie en praktijk-casuïstiek). De meeste modules worden binnen vier maanden afgerond. Deze modules kunnen afzonderlijk worden afgenomen. Dit geldt niet voor de colleges.  Klik hier voor het aanbod.

    De programmaleider leidt de modules in en zit de modules voor. De colleges vangen aan aan het begin van de middag.
    Ieder college wordt afgesloten door een gastspreker uit de life sciences & health bedrijfskolom die een nationale of internationale casus toelicht.
    Tussen de colleges (die elkaar steeds met ongeveer een maand zullen opvolgen) wordt verwacht dat de cursist
    de benodigde studie-uren maakt uit aangewezen of uitgereikte literatuur. Opdrachten kunnen deel uitmaken van het programma.

    Kwaliteit van de programma’s 

    Alle theoretische colleges met bijbehorende (groeps-)opdrachten worden verzorgd op Hbo+ niveau. Samenwerking met verschillende opleidingsinstituten biedt deze garantie. De inhoud van de colleges en de wijze van toetsing liggen vast en voldoen aan de landelijk geldende norm.

    De Smelt Academy werkt samen met een groep senior managers, general managers en learning en development specialisten. Zij zijn afkomstig uit verschillende branches binnen de life sciences and health industrie. Deze toezichthoudende en vooral raadgevende raad geeft op diverse terreinen advies met als doel de opleiding te laten voldoen aan het bieden van relevante inzichten en management vaardigheden op nationaal en internationaal vlak, voor nu en met een blik op de toekomst.

    Per module werken wij samen met senior manager uit de life sciences die affiniteit heeft met het onderwerp en het belang van het onderwerp voor de branche kan onderschrijven. Deze expert licht toe aan onze programma-manager waar de theorie managementvaardigheden ondersteunt. Waarna wij op zoek gaan naar docenten die deze managementvaardigheden toelichten vanuit hun organisatie. Een lid van de toezichthoudende raad geeft aanvullend advies.

    Wij staan altijd open voor suggesties dus schroom niet contact op te nemen met Iris Calmes via mail op training@smelt.nl of bel 035 543 00 21.

    De colleges zullen worden verzorgd op de locatie van de Smelt Academy in Hilversum.
    In het geval van een bedrijfsbezoek of in het kader van een opdracht bezoek aan instelling of organisatie, kan het betreffende college op die locatie worden verzorgd.

    De prijs van een module hangt samen met de omvang van de module, het aantal colleges en de duur van de colleges.
    Gemiddeld kost een module € 2.500,00.
    Dan is inbegrepen:
    – 6 colleges theorie – 20 tot 24 college uren
    – opdracht of examen
    – praktijkgerichte colleges 10 uren

    Gespreide betaling is mogelijk.

    De modules gaan van start zodra minimaal tien cursisten zich hebben aangemeld voor een specifieke module.

     Graag geven wij meer informatie over deze opleiding.
     Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op.