PS-CR-logoOpzet van het programma

Smelt Academy heeft samen met deskundigen uit het veld,een opleidingsprogramma ontwikkeld voor medewerkers binnen het klinisch (geneesmiddelen)onderzoek. Dit curriculum bestaat uit interactieve e-learning lesmodules, praktijkopdrachten, e-examens en klassikale verdiepingssessies.

Voor wie bestemd

Het programma is bedoeld voor starters en young professionals binnen het klinisch (geneesmiddelen)onderzoek, zoals:

  1. Clinical Research Associates
  2. Clinical Trial Associates.
  3. Datamanagers
  4. Artsen  (onderzoekers)
  5. Research Nurses

Opbouw programma

In dit programma staan  kennisgebieden centraal die de medewerker binnen het eerste jaar van klinisch onderzoek tegen zal komen. De eerste stap is het behalen van een Good Clinical Practice (GCP)-certificaat. Binnen de webbased learning  omgeving  wordt per onderwerp een theoretisch kader geboden dat tussentijds wordt getoetst en afgerond met  een schriftelijk examen. De modules kunnen los van elkaar worden gevolgd. Om jezelf als medewerker klinisch onderzoek nog verder te ontwikkelen zijn er modules die klassikaal worden uitgediept. Het leerrendement wordt verhoogd door onderlinge discussies en het bespreken van praktijkervaringen van de trainer.

Blended learning

Blended Learning is het studeren van nu. De  voordelen van zelfstudie via ons webbased e-learning systeem, klassikaal onderwijs én digitale begeleiding. Door deze combinatie heeft Blended Learning alles in zich voor leertrajecten die meegaan met de manier van kennis vergaren van deze tijd. Je kunt snel en met optimaal resultaat de opleiding doorlopen.

Trainers met ervaring in het vakgebied

Onze trainers komen allemaal uit de wereld van het klinisch geneesmiddelen onderzoek. Zij hebben passie voor hun vak en brengen graag hun kennis over op collega’s en nieuwkomers binnen de branche. Naast het verzorgen van de klassikale trainingen zijn zij persoonlijk betrokken geweest bij het ontwerp en de inhoud van de modules.

De trainers die binnen de Smelt Academy verbonden zijn aan het PSCR programma zijn:

  • Nico Riegman, freelance consultant clinical research and partner Tapas group
  • Cis Durian, durian medical services; freelance consultant clinical research
  • Clemens van Ede, Medical director Meda Pharma