Marketing, Sales en Key Account Management

Home/Marketing, Sales en Key Account Management

Marketing, Sales en Key Account Management

De salesfuncties zijn een belangrijke schakel tussen innoverende farmaceuten en de zorgverleners. Naast gedegen medische kennis moet je ook thuis zijn in de veranderende wereld van de zorgverlener en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen het zorglandschap. Om de zorg betaalbaar te houden worden door de overheid diverse maatregelen genomen. Dit resulteert onder andere in verschuivingen van het krachtenveld tussen de verschillende stakeholders, nieuwe business modellen en een veranderende marktbenadering.

Om jou, als sales medewerker, te ondersteunen en te ontwikkelen zodat je mee kunt gaan in deze veranderende markt heeft de Smelt Academy een breed aanbod voor zowel de startende artsenbezoeker alsook voor de ervaren key account manager.

Aanbod

Smelt Academy biedt complete opleidingen op diverse niveaus, kennis-en vaardiheidstrainingen, update sessies en masterclasses. De trainingen worden online, klassikaal of blended gegeven. Zie hieronder voor het complete overzicht en planning 2018.

vrouwtellach

 

Courses

Training Statistiek & Lezen van een Publicatie

Vind jij het ook lastig om met een healthcare professional een wetenschappelijke publicatie te bespreken omdat het je ontbreekt aan de juiste statistische kennis? Met de training basis statistiek en het lezen van een publicatie ga jij geen discussie meer uit de weg. Na de training heb jij de kennis en het inzicht in de veelheid van statistische methoden en technieken die bij het lezen van wetenschappelijke publicaties noodzakelijk is.

Masterclass: Value Based Healthcare

Leer van de professional hoe Value Based Healthare toe te passen in de praktijk. Van strategie tot implementatie.

Masterclass: financiering zorg

De gezondheidszorg en haar deelmarkten staan geen dag stil. Politieke ontwikkelingen, maatschappelijke opinie en steeds strengere eisen door toezichthouders maken deze markt dynamisch en uitdagend. Dit alles vraagt om ondernemerschap, creativiteit en aanpassingsvermogen. Met deze blended training verschaft u inzicht in deze complexe materie en kunt u de opgedane kennis toepassen in de context van uw dagelijkse werk.

Training Vergoeding Geneesmiddelen

De vergoeding van (dure) geneesmiddelen; Er is veel om te doen in de politiek en media. Welke strategieën zijn er, hoe werkt het systeem in Nederland en wie is wie in deze complexe omgeving?. Onze trainer schept overzicht en duidelijkheid in de materie en geeft je een gedegen basis om je werk binnen de farmaceutische industrie goed te kunnen doen.

Masterclass: Update CGR

Leer van een expert!
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk bespreekt mr. Gertie Lintjens, werkzaam bij CMS Derks Star Busmann, de wijzigingen in 2018 binnen de CGR-regels.

Training Patient Support Programs

Een patient support program is bij uitstek een multidisciplenair project. Veel interne stakeholders dienen te worden geraadpleegd, het project moet voldoen aan alle wettelijke eisen en welke rol heeft de medische afdeling. Tijdens deze masterclass benaderen wij vanuit de stakeholders marketing, medical en legal de succesvolle implementatie van een patient support program.

Curriculum Key Account Management Hospital

De vanzelfsprekendheid dat een geregistreerd geneesmiddel beschikbaar is voor alle patiënten die er voor in aanmerking komen, is verleden tijd. Dit vraagt van organisaties een andere benadering van de markt en bredere kennis van financierings- en organisatiestromen, stakeholdermanagement en contractmanagement, welke meer dan in het verleden gericht is op een geïntegreerd partnerschap met het account.

Masterclass: Contractering met ziekenhuizen

De betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen staat nog steeds onder druk. Omdat dit een gezamenlijk probleem is, besteden ziekenhuizen en zorgverzekeraars hier meer aandacht aan in hun contractonderhandelingen. Gedegen kennis over het contractproces binnen het ziekenhuis is dan ook van belang in gesprek met zowel de specialist als overige stakeholders. In deze masterclass geven wij een goed overzicht van de meest recente ontwikkelingen hierin.

Masterclass: Tenderproces ziekenhuizen

Ziekenhuizen bundelen hun inkoopkracht en kopen steeds vaker gezamenlijk dure geneesmiddelen in. Hoe werkt het tenderproces en wat zijn de juridische aspecten. mr Petra van Heemskerk vertelt je er alles over in deze masterclass.

Masterclass: Prinsjesdag en Miljoenennota

Direct na Prinsjesdag neemt spreker Michiel Verkoulen je mee door de belangrijkste zaken binnen de miljoenennota. Zo ben je in één middag weer volledig op de hoogte van alle beleidsplannen binnen de gezondheidszorg.

Curriculum Rayonmanagement 1e lijn

Door verschillende ontwikkelingen is het speelveld van de farmaceutische industrie de afgelopen jaren drastisch veranderd waarbij het business model is verschoven van “product based selling” naar “opbouwen van trusted partnerships”. Om deze transitie te kunnen maken zijn nieuwe kennis, competenties en vaardigheden nodig. Ben jij hier klaar voor? De eerste stap is het curriculum accountmanagement 1e lijn.

Implementatie multi-channel communicatie

Steeds meer bedrijven zien de toegevoegde waarde van multichannel communicatie om met hun klanten te communiceren. Een goede reden om daar meer over te leren, zodat jij je opdrachtgever kunt helpen multichannel communicatie op een effectieve manier in te zetten, of mee te kunnen draaien in een bedrijf waar multichannelcommunicatie al is geimplementeerd
Deze training is onderdeel van het curriculum Excellence in interim management – Professional, maar kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Curriculum Salesmanagement

Ben jij salesmanager van een farmaceutisch bedrijf en wil jij je salesforce optimaal begeleiden in het veranderproces van productbased selling naar het opbouwen van trusted partnerships? In het curriculum salesmanagement helpen we je op weg.

Workshop Cross Channel Communicatie

Cross channel communicatie is voor veel organisaties binnen farma en medical devices nieuw en vraagt om een echt andere aanpak. Cross channel succesvol toepassen hangt sterk samen met goede multidisciplinaire samenwerking. Marketing, Sales, Medical, Legal, IT, Management; ieder heeft een rol en een verantwoordelijkheid binnen het proces van strategie, concept en implementatie.
Om goed te kunnen samenwerken is het van groot belang dat iedereen op dezelfde manier aankijkt tegen doelstellingen en definities van cross channel communicatie.

Deze workshop is een mooie eerste stap.

Businesscase en P&L

Het herkennen van kansen en dit vertalen in een concreet plan. Als interimmer wordt je vaak ingeschakeld een dergelijk project uit te gaan voeren. Hoe vertaal je deze kans in een doorgerekende business case en hoe overtuig je uiteindelijk het team daadwerkelijk met het project aan de gang te gaan? Na deze training kom je beslagen ten ijs en weet je goede business cases uit te werken.

Deze training is onderdeel van het curriculum Excellence in interim managment – Expert, maar kan ook goed afzonderlijk gevolgd worden.

Quick Start Sales

Wil je aan de slag in de farmaceutische industrie en je kansen op een baan verhogen? Het Quick Start programma Sales stoomt je klaar voor deze interessante bedrijfstak. Een compleet online trainingspakket voor de benodigde kennis op medische en farmaceutisch gebied en inzicht in het Nederlandse zorglandschap.

Leergang Digital Marketing

Digital marketing is een breed vakgebied dan nog sterk in ontwikkeling is. In deze leergang komen de belangrijkste begrippen en toepassingen aan bod en wordt veel aandacht besteed aan de doorvertaling naar de eigen dagelijkse praktijk. Het programma is zo opgebouwd dat de deelnemers aan het einde een volwaardig digital marketingplan kan opstellen.

Online module: Regelgeving en financiering van de zorg

Prijzen en vergoedingen van geneesmiddelen, er staat elke dag wel iets over in de krant. Houd jij het allemaal nog bij? De gezondheidszorg en haar deelmarkten zijn aan grote veranderingen onderhevig. De discussie over marktwerking is in volle gang, toezichthouders stellen strengere eisen en andere financieringsmogelijkheden nemen toe. Zorg dat je op de hoogte blijft en volg deze online module; waar en wanneer je maar wilt.

Online module: CGR en interpretatie van de regelgeving

Publieksreclame maken voor een receptgeneesmiddel mag niet, dat weet wel bijna iedereen. Maar een arts meenemen naar een congres of een onderzoek sponsoren in een ziekenhuis?
Hoe staat het daar eigenlijk mee? Wetgeving en de informatieverschaffing rondom geneesmiddelen, als medewerker van de geneesmiddelen industrie heb je er dagelijks mee te maken. Wat mag wel en wat mag niet. Na deze uitgebreide online training met casuïstiek uit de praktijk ontwikkel je een ethisch kader zodat je ethische beslissingen kunt nemen.

Online module: Het lezen van een medisch wetenschappelijke publicatie

Heb je moeite met statistiek en het interpreteren van de cijfers in een wetenschappelijke publicatie? Ga je soms het gesprek over een publicatie uit de weg omdat je niet goed weet welke conclusies je kunt trekken. Met deze online module kom je beslagen ten ijs

online module: Pharmaco Vigilantie in de dagelijkse praktijk

Iedere medewerker van een farmaceut is verantwoordelijk voor het melden van een bijwerking. Of u nu in gesprek bent met de arts of op een feestje staat; het compliant handelen in dit geval is van het grootste belang.

Online module: Algemene Medische Kennis

Iedereen die werkzaam is in de (commerciële) gezondheidszorg dient te beschikken over gedegen basiskennis van het menselijk lichaam. Deze online training geeft inzicht in de anatomie en fysiologie. Daarnaast wordt er informatie verstrekt over de gevolgen van het disfunctioneren van het lichaam.

Online module: Algemene Farmaceutische Kennis

Als verkoper van een geneesmiddel is het van belang dat u weet wat er in het lichaam met een medicijn gebeurt. In deze training wordt de basis gelegd en kunt u met voldoende farmaceutische kennis het gesprek met de medici aan gaan.

Online module: Het Nederlandse zorgstelsel en relevante wet-en regelgeving

Regels en wetgeving, medewerkers binnen de farmaceutische industrie hebben er dagelijks mee te maken. Wie bepaalt wat een arts mag voorschrijven en wat is toegestaan in dagelijks contact met de doelgroep? In deze training komt de steeds veranderende regelgeving aan bod.