De medewerkers binnen de afdeling medical affairs hebben een brede ondersteunende rol binnen de  farmaceutische bedrijven in Nederland. Er bestaat echter geen opleiding of  trainingsprogramma om deze beroepsgroep voor te bereiden op hun dynamische en  veelzijdige functie. De benodigde kennis en vaardigheden moeten vooral in de  dagelijkse praktijk worden opgedaan. Dat kost veel tijd en energie, zowel van  de medewerker zelf als van de organisatie.

Historie

Al jaren werd er gesproken over een opleidingsmethodiek om de  farmaceutische bedrijven te ontlasten en het kennisniveau van de medical  advisor te verbeteren. De Smelt Academy heeft deze uitdaging op voordracht van Eric Hoedemaker (medical director Novartis), Rudolf van Olden (medical director GSK) en Marc Broeren (destijds medical director Novartis) in 2009 opgepakt en in  nauwe samenwerking met een aantal vooraanstaande farmaceutische bedrijven in  Nederland, een opleidingsprogramma ontwikkeld.

Voor en door het werkveld

De  modules zijn een interactieve mix van theorie, nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en de praktijk. Stuk voor stuk zijn de modules ontwikkeld door mensen  die hun sporen hebben verdiend binnen de branche en/of de medische wetenschap.  Het programma wordt aangevuld met lezingen en workshops door autoriteiten uit  het werkveld, waaronder hoogleraren van vooraanstaande Nederlandse  universiteiten, Overheidsinstanties en Nefarma. De inhoud van de modules wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkelingen, veranderende regelgeving en nieuwe inzichten.

Mensen leren kennen en contacten uitbouwen

Het  curriculum is niet alleen bedoeld als kennisinstrument, maar nadrukkelijk ook  als gelegenheid om vakgenoten te leren kennen en contacten uit te bouwen. Het curriculum biedt een pallet aan hoogleraren, Consultancy partijen, experts in de diverse vakgebieden, Stakeholders uit de zorg waar ter plekke een aanvang voor het ontwikkelen van een relevant netwerk kan worden gemaakt.

Samenstelling programma

Het programma wordt jaarlijks samengesteld door de Boardleden van het curriculum. De Smelt Academy denkt hierin mee en brengt de feedback in van de deelnemers middels evaluaties en periodieke overleggen met de doelgroep. De keuze van de modules wordt bepaald door de actualiteit van vandaag, het belang van bepaalde onderwerpen en de input van de doelgroep module. Elke module heeft een inhoudsbewaker die verantwoordelijk is voor het niveau van de inhoud van het programma.

Smelt  Academy

Smelt Academy neemt de organisatie van het curriculum voor haar rekening.  Barbara Blok  is project leider en Crystel Verbraeken is als coördinator trainingen nauw  betrokken.

Vooraanstaande Universiteiten, instellingen en experts werken mee aan het programma:

 • Universiteit van Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • Universiteit Groningen
 • Universiteit Maastricht
 • Het Lareb
 • Zorginstituut Nederland
 • ZonMW
 • iMTA
 • Pharmerit B.V. Health economics en  outcomes onderzoek organisatie te Rotterdam
 • Prof. dr. Marie Hélène Schutjens,  hoogleraar farmaceutisch recht
 • Lysiac
 • Karsten Bezooijen NPI voor training en ontwikkeling
 • My Tomorrows