In de afgelopen jaren heeft Smelt Academy van zowel opdrachtgevers, als kandidaten en deelnemers aan onze trainingen geleerd hoe belangrijk het is, bij aanvang van een nieuwe functie, een goed inwerk-en ontwikkelprogramma te hebben. Smelt Academy staat voor hoge kwaliteit en bevordering van de employability van mensen en heeft voor young professionals op de medische afdeling een meerjarige traineeprogramma ontwikkeld.

Doel 

Doel van het programma is de starter een solide basis te geven in kennis en vaardigheden. De modules helpen de medewerker  met kennis over alle facetten van de farmaceutische industrie en ontwikkelt de competenties die nodig zijn om zijn/haar functie uit te oefenen.  Het programma zet de medewerkers in een stand van pro-activiteit en helpt hen het ” medical leadership of tomorrow”uit te dragen.

Het programma richt zich op:

 • Een kennisdoel: De medewerkers vergaren de juiste kennis over de medische afdeling en het werkveld om hun eigen functie beter uit te kunnen voeren.
 • Een vaardigheidsdoel: De medewerkers ontwikkelen de vaardigheden die nodig zijn om goed van start te gaan in een functie op de medische afdeling.
 • Een attitudedoel: De medewerkers tonen het medical leadership of tomorrow

Medewerkers met werkervaring kunnen in de tweede of derde fase instromen.

Opbouw van het programma

 • Fase 1: Fundamentals
 • Fase 2: Project management, the next level
 • Fase 3: Leiderschap nemen en tonen

Elke maand wordt een module aangeboden. De modules in het programma bieden een goede balans tussen kennisoverdracht en vaardigheidstraining. De opgedane kennis wordt geborgd door middel van praktijkopdrachten en coachingsgesprekken met de talent development manager vanuit Smelt (optioneel) of een begeleider/coach van de werkgever.

Aan het eind van iedere module wordt een kort, individueel actieplan opgesteld en worden doelen gesteld om het geleerde toe te passen in de praktijk. Echter, soms is het moeilijk om het geleerde meteen toe te passen en te borgen in de praktijk. Door begeleiding en coaching aan te bieden als onderdeel van het trainings- en ontwikkelplan, bereikt de medewerker sneller de voorgenomen doelen. De Talent Manager of coach zal, samen met de medewerker, het persoonlijk actieplan verder uitdiepen en eventuele obstakels en knelpunten bespreken. Gedurende de coachingsgesprekken komen daarnaast de attitudedoelen en competenties aan bod.

Smelt Academy ontwikkelt haar medische opleidingen in nauw overleg met de NVFG ten einde de opleidingen aan te sluiten op toekomstige door hen gestelde richtlijnen.

Fase 1: Fundamentals

Fase 1 van het traineeprogramma is breed opgezet, zodat een goed beeld ontstaat van de verschillende disciplines binnen een medische afdeling. Het programma bestaat uit 10 modules, onderverdeeld in kennis-en vaardigheidstrainingen. De trainingen vinden plaats van 15:00 uur tot 20:30 uur in het Smelt Career Center te Baarn.

Onderwerpen Modules

 1. De farmaceutische organisatie – Basiscommunicatie en business etiquette
 2. Projectmatig werken- Timemanagement
 3. Compliance, CGR en geneesmiddelenwet- De toepassing in de praktijk
 4. Pharmaco Vigilantie – Effectief communiceren
 5. Good Clinical Practice
 6. Lezen wetenschappelijke publicatie – Impactvol presenteren
 7. KOL’s en rol in farma – Voeren van klantgesprekken
 8. Regulatory Affairs en pharmacologie
 9. Financiering van de zorg en financiering geneesmiddelen
 10. Medical Marketing – Samenwerken met marketing

Fase 2: Projectmanagement the next level

De tweede fase van het programma is specifieker opgezet en gericht op project management. Projectmatig werken wordt een steeds belangrijkere werkstijl, ook op de medische afdeling. Smelt Academy voorziet de deelnemers van gerichte kennis en vaardigheden op dit gebied en legt daarmee de basis voor de rest van hun loopbaan. Het programma bestaat uit 5 modules, onderverdeeld in kennis-en vaardigheidstrainingen. De trainingen vinden plaats van 15:00 uur tot 20:30 uur in het Smelt Career Center te Baarn.

Onderwerpen Modules

 1. Projectmanagement
 2. Calculeren en budgetteren – Feedback geven
 3. Contracten en standard agreements – Onderhandelen
 4. Audits & Inspecties
 5. Riskmanagement – Beargumenteren & Overtuigen
 6. Train de trainer

Fase 3: Leiderschap nemen en tonen

De trainingsmodules uit fase 3 zijn opgezet voor ervaren projectleiders en past bij de meeste senior functies. Het programma richt zich op persoonlijk leiderschap. Voorafgaand aan het curriculum voeren de deelnemers een Insight self assesment uit, die de basis vormt voor de overige modules. De nadruk ligt op soft skills die nodig zijn om effectief leiding te kunnen geven.

Onderwerpen Modules

 1. Workshop Insights
 2. Situationeel leiding geven
 3. Communicatie en delegeren
 4. Onderhandelen
 5. Het managen van meerdere projecten