Module 3 Besturen van een ziekenhuis

Home/Module 3 Besturen van een ziekenhuis

Blok 1: In gesprek met de stakeholder: Besturen van een ziekenhuis 
Leerdoelen:
• Visie, beleid, doelen en belangen van ziekenhuizen en ketens
• Marktwerking en concurrentiepositie van ziekenhuizen
• Inzicht hoe besluitvorming tot stand komt binnen een Raad van Bestuur
• Bekostiging van en de financiële geldstromen in het ziekenhuis
• De samenwerking tussen ziekenhuizen en de invloed van de zorgverzekeraars
• De toekomst van Value Based Healthcare binnen de ziekenhuiszorg

Blok 2: Workshop: Maak van het accountplan een projectplan 
Leerdoelen:
• De inzichten kunnen vertalen naar een accountstrategie
• Logische volgorde van een planontwikkeling met behulp van project Canvas model
• Multidisciplinaire benadering bij het ontwikkelen van een plan van aanpak

Docenten
Hans Feenstra, lid raad van bestuur ziekenhuis Martiniziekenhuis Groningen
Luyten van den Berg, Company Athletics

Inschrijven