Module 4 Samenwerken met stakeholders 

Home/Module 4 Samenwerken met stakeholders 

Blok 1: Theoretisch kader: Samenwerken met stakeholders 
Leerdoelen:
• Identificeren van de belangen van de verschillende partijen
• Ordenen van doelen en belangen
• Verbinden van doelen en belangen

Blok 2: In gesprek met de stakeholder: De RVE-manager 
Leerdoelen:
• Inzicht in de rol van de RVE-manager
• Inzicht in hoe beslissingen tot stand komen binnen een RVE
• Visie op samenwerking met leveranciers binnen de zorgmarkt
• De invloed van zorginkoop op de farmaceutische markt
• De contractmethodiek en –techniek

Blok 3: Expert aan het woord: Juridisch kader voor samenwerking met een zorgpartij 
Leerdoelen:
• Mogelijkheden voor de samenwerking met stakeholders
• Toepassingsmogelijkheden en opbrengst van de Patiënt Support Programs
• Juridische kaders voor de samenwerking met zorgpartijen

Docenten
De heer Ron de Vries, Business Partner bij Smelt Career Center
Mevrouw Gertie Lintjens, of council Lifesciences BMS Derks Star Busmann

Inschrijven