Modules Business Administration

Home/Modules Business Administration

De opleiding Bedrijfskunde voor Life Sciences & Health bestaat uit diverse modules met elk een vakgebied als thema. Je kunt je voor iedere module afzonderlijk inschrijven. Er is geen verplichting meer dan een module af te nemen. Afhankelijk van de interesse zullen we op jaarlijkse basis de modules herhalen.

De modules zijn ingedeeld in drie clusters:

Kernmodules bedrijfskunde

Financieel management & bedrijfseconomie

In de module Financieel management en bedrijfseconomie leer je alle begrippen relevant voor een manager met financiele ( P & L) verantwoordelijkheid. Begrippen zullen in het Engels worden behandeld. Tijdens de theoretische colleges worden de verbanden gelegd tussen financiele posities op de balance sheet en op de P & L.

 

Lees meer

Strategisch Management

 

De module Strategisch Management maakt deel uit van een de opleiding Bedrijfskunde voor Life sciences & health die de Smelt Academy samen met de Hogeschool Leeuwarden NHL – Stenden.

Lees meer

Organisatie management

 

Belangrijk in de organisatiekunde is het integrale perspectief op organiseren, oftewel de samenhang tussen organiseren en gedrag in relatie tot de externe (strategische) context.

 

 

Lees meer

 

Human Recourses Management

 

 

Lees meer

Digital marketing

Persoonlijk leiderschap & ondernemerschap

Project innovatie & ondernemerschap

De opleiding voor project innovatie en het toepassen van ondernemerschap voor de life sciences & health branche . Deze module reikt je handvatten om met je team ondernemingskracht aan je projecten toe te voegen. De opleiding maakt deel uit van een reeks modules die tezamen de opleiding Bedrijfskunde voor de life sciences vormen.

 

Lees meer

Ontwikkelen van een managementvraagstuk

 

 

Lees meer

Management vaardigheden

 

 

Lees meer

Verdiepende modules

Proces- en prestatie management

Prestatiemanagement is het vakgebied waarin sturing van de organisatie en haar processen plaatsvindt door het systematisch vaststellen van missie, strategie en doelstellingen van de organisatie, deze meetbaar te maken door kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren om actie te kunnen ondernemen voor bijsturing van de organisatie en haar processen.

 

Lees meer

Articificial & business intelligence

 

 

Lees meer

Digitale innovatie & transformatie

 

 

Lees meer

Strategische marketing

 

 

Lees meer

Bedrijfsrecht

In deze module leer je juridische vraagstukken te analyseren zodat je kunt overleggen met de interne juridische afdeling en vraagstukken aan de internationale juridische afdeling kunt presenteren. En met de juiste kennis kun je juridische problemen in sommige gevallen goed voorkomen.

 

 

Lees meer

Corporate Governance & Ethiek & Compliance

Strategic sourcing

 

 

Lees meer

Supply chain management

 

 

Lees meer

Blockchain & toepassing life sciences

 

 

Lees meer

Leiderschap

Iedere module wordt afgesloten met een opdracht of een examen.