Modules Business Administration

Home/Modules Business Administration

De opleiding Bedrijfskunde voor Life Sciences & Health bestaat uit diverse modules met elk een vakgebied als thema. Je kunt je voor iedere module afzonderlijk inschrijven. Er is geen verplichting meer dan een module af te nemen. Afhankelijk van de interesse zullen we op jaarlijkse basis de modules herhalen.

De modules zijn ingedeeld in drie clusters:

Core modules in business administration

Financieel management & bedrijfseconomie

In de module Financieel management en bedrijfseconomie leer je alle begrippen relevant voor een manager met financiele ( P & L) verantwoordelijkheid. Begrippen zullen in het Engels worden behandeld. Tijdens de theoretische colleges worden de verbanden gelegd tussen financiele posities op de balance sheet en op de P & L.

 

Lees meer

Strategisch Management

 

De module Strategisch Management maakt deel uit van een de opleiding Bedrijfskunde voor Life sciences & health die de Smelt Academy samen met de Hogeschool Leeuwarden NHL – Stenden.

Lees meer

Organisatie management

 

Belangrijk in de organisatiekunde is het integrale perspectief op organiseren, oftewel de samenhang tussen organiseren en gedrag in relatie tot de externe (strategische) context.

 

 

Lees meer

 

Digital marketing

In ontwikkeling, meer informatie eerst helft 2020

Personal leadership & entrepreneurship

Project innovatie & ondernemerschap

De opleiding voor project innovatie en het toepassen van ondernemerschap voor de life sciences & health branche . Deze module reikt je handvatten om met je team ondernemingskracht aan je projecten toe te voegen. De opleiding maakt deel uit van een reeks modules die tezamen de opleiding Bedrijfskunde voor de life sciences vormen.

 

Lees meer

Ontwikkelen van een managementvraagstuk

De module Management van Zelf richt zich op het ontwikkelen en stimuleren van persoonlijk leiderschap, zodat de deelnemer zich in zijn directe omgeving, zowel in houding als gedrag, op een professionele manier kan bewegen, met als doel te komen tot goede samenwerkingsverbanden en resultaten.

Lees meer

Persoonlijk leiderschap & management vaardigheden

De module Persoonlijk leiderschap & management vaardigheden maakt deel uit van een de opleiding Bedrijfskunde voor Life sciences & health die de Smelt Academy samen met de Hogeschool Leeuwarden NHL – Stenden.
De module Persoonlijk leiderschap & management vaardigheden behoort één van de drie Ondernemerschap & Persoonlijk leiderschap modules van de complete opleiding. De module is op zichzelf staand te volgen.

Lees meer

In-depth modules

Proces- en prestatie management

Prestatiemanagement is het vakgebied waarin sturing van de organisatie en haar processen plaatsvindt door het systematisch vaststellen van missie, strategie en doelstellingen van de organisatie, deze meetbaar te maken door kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren om actie te kunnen ondernemen voor bijsturing van de organisatie en haar processen.

 

Lees meer

Articificial & business intelligence

In ontwikkeling, meer informatie eerst helft 2020

Digitale innovatie & transformatie

Digitale ontwikkelingen gaan vaak sneller dan bedrijven daar op in kunnen spelen, terwijl mensen dat wel verwachten. Digital is de reden dat de helft van de Fortune 500 bedrijven verdwenen zijn sinds 2000. Om relevant te blijven is vernieuwing noodzakelijk, maar veel organisaties zijn hier niet op ingericht en beschikken niet over de juiste digitale en creatieve vaardigheden.

 

Lees meer

Strategische marketing

De module Strategische marketing maakt deel uit van een de opleiding Bedrijfskunde voor Life sciences & health die de Smelt Academy samen met de Hogeschool Leeuwarden NHL – Stenden.
De module Strategische marketing behoort één van de verdiepende modules van de complete opleiding. De module is op zichzelf staand te volgen.

 

Lees meer

Bedrijfsrecht

In deze module leer je juridische vraagstukken te analyseren zodat je kunt overleggen met de interne juridische afdeling en vraagstukken aan de internationale juridische afdeling kunt presenteren. En met de juiste kennis kun je juridische problemen in sommige gevallen goed voorkomen.

 

 

Lees meer

Innovatiemanagement

In deze module leer je over de belangrijkste ontwikkelingen rondom drug development, Healthcare IT en medical technology. Ook wordt er ingegaan op het zorgstelsel van de toekomst.

 

 

Lees meer

Strategic sourcing

In ontwikkeling, meer informatie eerst helft 2020

Supply chain management

In ontwikkeling, meer informatie eerst helft 2020

 

 

Blockchain & toepassing life sciences

In ontwikkeling, meer informatie eerst helft 2020

 

 

Each modules concludes with an assignment or exam.