Partners

Home/Partners

De opleiding Business Administration for life sciences and health is een co-creatie van verschillende instellingen en organisaties.

Bij het tot stand komen van de programma’s, de inhoud van de colleges en voordrachten en het verzorgen van de lessen zijn de volgende partners betrokken:

Organisatie management

 

Belangrijk in de organisatiekunde is het integrale perspectief op organiseren, oftewel de samenhang
tussen organiseren en gedrag in relatie tot de externe (strategische) context.

 

 

Lees meer

Lees meer