Partners

Home/Partners

De opleiding Business Administration for life sciences and health is een co-creatie van verschillende instellingen en organisaties.

Bij het tot stand komen van de programma’s, de inhoud van de colleges en voordrachten en het verzorgen van de lessen zijn de volgende partners betrokken: