In de module Financieel management en bedrijfseconomie leer je alle begrippen relevant voor een manager met financiele ( P & L) verantwoordelijkheid. Begrippen zullen in het Engels worden behandeld. Tijdens de theoretische colleges worden de verbanden gelegd tussen financiele posities op de balance sheet en op de P & L. Door te oefenen met vraagstukken leer je informatie te destileren uit financiële rapportages en hier een oordeel over te vormen.

In het praktische gedeelte van de colleges worden onder andere de budget-planningsprocessen toegelicht door verschillende financieel directeuren van commerciële organisaties als ook van een ziekenhuis.

Als manager zul je regelmatig business cases moeten bouwen. Hoe pak je dat aan? En vooral in deze module wat is de financiële onderbouwing van je business case.

In het plannen van omzet en budgetten is het belangrijk:
– onderscheid te maken tussen korte en lange termijn
– in bandbreedtes te kunnen denken / scenarioplanning
– relatie tussen investeren en opbrengst te kunnen onderbouwen

Aan al deze competenties zal extra aandacht worden geschonken tijdens de praktische colleges.
Gelardeerd met veel voorbeelden uit de praktijk.

En last but not least:
Hoe ga jij je management team of je internationale presentatie voorbereiden en maak je een onuitwisbare indruk.

1. Resultatenbepaling en verslaggeving:
Basisbegrippen uit de bedrijfseconomie; ‘accounting’ als methode voor het afbeelden van organisaties; winstbegrippen, waarderingsgrondslagen en winstbepalingsstelsels; inhoud en
functie van externe verslaggeving; jaarrekeninganalyse aan de hand van kengetallen.

2. Management accounting:
Financieel-economische besturing van organisaties; kostenbegrippen, -benaderingen en –indelingen; integrale en differentiële kostencalculaties; calculatie van de standaardkostprijs;
beslissingscalculaties op korte termijn; vormen van budgettering; management control en management control systemen.

3. Investering- en financieringsvraagstukken:
Bepaling van kasstromen uit de diverse financiële staten; investeringsselectie; beheersing van financiële risico’s; ondernemend vermogen, inclusief vermogensmarkt; niet-ondernemend
vermogen.

Factsheet

Aanvullend op de theoretische colleges zijn de praktische colleges verzorgd door specialisten in hun vakgebied in de life sciences branche.

 1.  De ‘why’ van de financiële afdeling binnen de life sciences, juridisch jaarverslag vs business jaarverslag
 2.  De balans en verlies & winst rekening behandeld door finance directors van verschillende branches uit de life sciences
 3.  Verklaren van kengetallen & kengetallen in de life sciences
 4.  Het budgetplanningsproces behandeld door verschillende organisaties uit de life sciences
 5.  Budgetten opstellen, denken in scenario’s, tussentijds wijzigen
 6.  Ontwikkelen van een business case
 7.  Onderbouwen van investeringen & nemen van beslissingen
 8.  De voorbereiding & presentatie van de business case of het budget aan de internationale organisatie.

Leerdoelen
1. De student kan (eenvoudige) financiële overzichten (o.a. balans, resultatenrekening en iquiditeitsbegrotingen) samenstellen.
2. De student kan financiële overzichten interpreteren en hier consequenties voor toekomstig beleid uit herleiden.
3. De student kan de gevolgen van financiële feiten voor de balans en de winst- en verliesrekening aangeven.
4. De student kan het verschillen aangeven tussen kosten en uitgaven en tussen opbrengsten en ontvangsten.
5. De student kan financiële kengetallen uitrekenen, interpreteren en op basis hiervan conclusies trekken.
6. De student kan financiële rapportages lezen, samenstellen en hier belanghebbenden over informeren.
7. De student kan met verschillende methoden de kostprijs van een product uitrekenen.
8. De student kan investeringsvoorstellen beoordelen aan de hand van diverse methoden.

Deze module strekt ook ter vervanging van de cursus ‘finance for non financials’.

Facts

Doelgroep:Life Sciences & Health industrie

Medical Devices

Med Tech

Minimaal vier jaar werkervaring.
Duur:9 college middagen
Vorm:Contactonderwijs & zelfstudie
Tijd:Van 13.00 uur tot 18.00 uur
Locatie:Smelt Academy

Amalialaan 126B

3743 KJ Baarn
Lunch / diner:Lunchsnack aanwezig
Competenties:Ondernemerschap Visie Finance for non-financials
Kosten:€ 3.555,00

Namens de Hogeschool Leeuwarden drs Rutgert Oldenburger
Namens de Life sciences & Health als expert bij de module betrokken de heer drs Jan-Willem Scheer General Manager Teva Pharmaceuticals Nederland

Gastcolleges worden verzorgd door onder andere de volgende organisaties:

 1.  Teva Pharmaceuticals
 2.  Sanofi
 3.  AstraZeneca
 4.  Abbvie
 5.  Amgen

Namens de Smelt Academy project leider drs Iris Calmes

Meer informatie over Bedrijfskunde voor Life Sciences & Health

 • De training vindt plaats zodra tien deelnemers zich hebben aangemeld.

De training vindt plaats zodra tien deelnemers zich hebben aangemeld.
Persoonlijke gegevens
Geslacht*
Titel: 
Voorletters*
Voornaam/roepnaam: 
Tussenvoegsel: 
Achternaam*
Functie*
E-mailadres*
Telefoon*
Vooropleiding*
Woonadres
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Woonplaats 
Factuuradres indien anders dan bovenstaand adres
Bedrijf 
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Plaats 
PO-Nummer 

Schrijf je nu in

Houd mij op de hoogte