Bedrijfkunde – Business Administration for Dutch Life Sciences & Health

Business Administration ‘Strategisch Management’

De module Strategisch Management maakt deel uit van een de opleiding Bedrijfskunde voor Life sciences & health die de Smelt Academy samen met de Hogeschool Leeuwarden NHL – Stenden.
De module Strategisch Management behoort een van de vier kern-modules van de complete opleiding. De module is op zichzelf staand te volgen.

Data

  • Vanaf 1 november 2019

Facts

Doelgroep:Medewerkers in Life Sciences & Health industrie
Duur:6 college middagen
Vorm:Contactonderwijs & zelfstudie
Tijd:6 college middagen van 13.00 uur tot 18.00 uur
Locatie:Smelt Academy

Amalialaan 126B

3743 KJ Baarn
Lunch / diner:
Competenties:Ondernemerschap, Visie
Kosten:€ 2370,-

Resultaat

Leerdoelen
1. De student kan aangeven hoe een organisatie strategisch leert en wat het belang is van o.a. flexibiliteit en wendbaarheid bij de uitvoering.
2. De student beschikt na de opleiding over de vaardigheden om met een groep een strategiehuissessie cq. een strategiekaartsessie uit te voeren. De resultaten van deze sessie kan de student voor de organisatie vertalen naar strategische doelstellingen en hij/zij kan deze technieken toepassen in de praktijk, bijvoorbeeld in de eigen werksituatie.
3. De student is in staat om de huidige situatie (zowel intern als extern) te analyseren op een onderzoekstechnisch verantwoorde wijze
4.De student is in staat om uit de vastgestelde doelstellingen kritische succesfactoren af te leiden. Als onderdeel van de strategie-implementatie kan hij/zij de succesfactoren vertalen naar Key Performance Indicatoren (KPI’s) en zo zelf een management dashboard vormgeven.
5. De student weet hoe een organisatie stap voor stap kan manoeuvreren naar de gestelde doelen (en bijbehorende KPI-scores) en welke rol de PDCA-cirkel hierbij speelt. Hierbij krijgt de interne samenwerking (teams) en het bouwen van een coöperatief systeem de nodige aandacht.

 

Inhoud

1: Kennis van de uitdagingen die het strategieproces aan de organisatie stelt.
Dit betekent o.m. dat de student de essentie kan bespreken van
• Strategische positionering vs. Resources Based View
• Belang om te beschikken over de juiste bedrijfsmiddelen en competenties voor de positionering
• Het onderhouden van en het werken met de strategische leercirkel
• Strategische wendbaarheid
2: Met een MT een strategie-ontwerpsessie kunnen uitvoeren.
De student moet -als toekomstig facilitator- de strategische kwaliteiten en potenties van een organisatie met het
managementteam kunnen traceren. Met behulp van het strategiehuis en de strategiekaart (concept van Kaplan &
Norton) moet hij deze kwaliteiten vormgeven in een totaal strategisch concept. Tijdens de leergang wordt zowel
met het strategiehuis als de strategiekaart geoefend.
3: Kunnen operationaliseren van een strategie (onderdeel implementatie).
Het meetbaar maken van een strategie met KPI’s (management dashboard). Dit betekent dat de student in staat is
om de strategie tastbaar en meetbaar te maken door de strategische doelen te vertalen in kritieke succesfactoren
(CSF) en prestatie-indicatoren (KPI). Tijdens de leergang wordt geoefend met het ontwikkelen van CSFs en KPIs
ontwikkeld voor de eigen organisatie cq. een voorbeeld-bedrijf.
4: De hele organisatie betrekken bij de strategierealisatie
Dit leerdoel betreft gedrag en de zachte aspecten van het strategieproces. Door ‘de brains die aan boord zijn’ te
gebruiken kan de organisatie sneller manoeuvreren. De focus hierbij is hoe medewerkers continu kunnen
verbeteren nadat de strategie is gelanceerd. Zo komt de strategierealisatie steeds dichterbij. Om dit mogelijk te
maken is het belangrijk het coöperatief systeem van de organisatie te ontwikkelen. Dit systeem focust op
samenwerking in de organisatie en geeft teams en medewerkers structureel invloed op de strategierealisatie. Apart
wordt ingezoomd op de mogelijkheden van de PDCA-cirkel. Het doorlopen van de cirkel biedt mogelijkheden om
waarde toe te voegen en problemen op te lossen. Dat gebeurt steeds door teams van medewerkers. De PDCAcirkel
kan worden gebruikt op alle niveaus van de organisatie.

Docenten

Namens de Hogeschool Leeuwarden Erwin Wolthuis
Namens de Life sciences & Health als expert bij de module betrokken

Namens de Smelt Academy  project leiders drs Iris Calmes & drs Judith Palinckx

Meer informatie over Bedrijfskunde voor Life Sciences & Health

Data

  • Vanaf 1 november 2019
Schrijf je nu in

Houd me op de hoogte

Vanaf 1 november 2019
Persoonlijke gegevens
Geslacht*
Titel: 
Voorletters*
Voornaam/roepnaam: 
Tussenvoegsel: 
Achternaam*
Functie*
E-mailadres*
Telefoon*
Vooropleiding*
Woonadres
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Woonplaats 
Factuuradres indien anders dan bovenstaand adres
Bedrijf 
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Plaats 
PO-Nummer