Het curriculum Key Account Management is vernieuwd. De opleiding is meer dan ooit gericht op het vergroten van jouw persoonlijke impact. Naast het verbindend netwerken met stakeholders en het verkrijgen van inzicht in hun context en doelen, staan eigenaarschap, persoonlijk leiderschap en de regierol nemen centraal in deze opleiding. Wij ontwikkelen op een interactieve wijze jouw interactie- en adviesvaardigheden en jouw creativiteit om daarmee de beschikbare ruimte te benutten. Dit alles met als doel je plezier, beweeglijkheid en effectiviteit te vergroten.

card image

Ron de Vries

Projectleider
+31(0)35 - 543 00 21

Het curriculum is praktisch van opzet. De opgedane kennis wordt gekoppeld aan de benodigde vaardigheden en wordt direct toegepast in het opstellen van een field market access plan.

Onderwerpen en planning Modules:

Module 1  26 november 2019

Blok 1.         Introductie en toelichting op de opbouw van het curriculum 

Blok 2.         Expert aan het woord: Regelgeving en financiering intra- en extramurale zorg 

Blok 3.         Workshop: Verzamelen van gegevens, doelen en standpunten 

Module 2 16 december 2019

Blok 1:         Theoretisch kader: De opbrengst van segmentatie en targetten

Blok 2:         Expert aan het woord: Introductie in de farmaco-economie 

Blok 3:         Expert aan het woord: Business intelligence 

Module 3 20 januari 2020

Blok 1:         In gesprek met de stakeholder: Besturen van een ziekenhuis 

Blok 2:         Workshop: Maak van het accountplan een projectplan 

Module 4 9 maart 2020

Blok 1:          Theoretisch kader: Samenwerken met stakeholder 

Blok 2:         In gesprek met de stakeholder: De RVE-manager 

Blok 3:          Expert aan het woord: Juridisch kader voor samenwerking met een zorgpartij 

Module 5 6 april 2020

Blok 1:          Workshop: Impact 

Blok 2:          Theoretisch kader: Projectmanagement 

Blok 3:          Workshop: Leiderschap in projectmanagement

Module 6 18 mei 2020

Blok 1:          Theoretisch kader: Het bouwen van een business case 

Blok 2:          Expert aan het woord: Waarde creatie en het bouwen van een value story 

Blok 3:          Workshop: Design thinking 

Module 7 15 juni 2020

Blok 1:          Workshop: Intentioneel onderhandelen 

Blok 2:          In gesprek met de stakeholder: Ziekenhuisapotheker 

Blok 3:          In gesprek met de stakeholder: Zorgverzekeraar 

Module 8 14 september 2020

Blok 1:          Expert aan het woord: Het politieke landschap, trends en toekomstscenario’s 

Blok 2:         Workshop: Trendspel 

Blok 3:         Expert aan het woord: Value based Healtcare & AI 

 1. Kennis van en inzicht in regelgeving, beleid en financiering van de Nederlandse gezondheidsmarkt
 2. Kennis van en inzicht in van gezondheidseconomie en farmaco-economie
 3. Inzicht in de financiering en realisatie van beschikbaarheid van geneesmiddelen op intra- en transmuraal niveau
 4. Inzicht in de doelen en belangen van de verschillende stakeholders binnen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheid
 5. Selecteren, ontwikkelen en implementeren van een accountstrategie
 6. Ontplooien en versterken van vaardigheden voor de uitvoering van het accountplan; het sturen op waarde onder invloed van connectie, communicatie en participatie
 7. Authentiek leiderschap in multidisciplinaire samenwerking, zowel intern als extern

Facts

Doelgroep:Customer facing professionals werkzaam binnen de Life Sciences & health industrie
Duur:8 modules en bijeenkomsten binnen een periode van 1 jaar
Vorm:blended: online + klassikale bijeenkomsten
Tijd:Aanvang: 13:30 en einde 20:30 uur. De eerstvolgende opleiding start 26 november 2019
Locatie:Smelt Career Center

Amalialaan 126 B

Baarn
Lunch / diner:Tijdens de trainingen wordt een lichte maaltijd geserveerd
Competenties:Zelfkennis en authenticiteit, Persoonlijk leiderschap, Interactievaardigheden, Multidisciplinair samenwerken, Adviesvaardigheden , Overtuigingskracht en trots, Strategieontwikkeling, Projectmanagement, Nemen van de regierol 10. Onderhandelen 11. Story telling
Kosten:€ 4.250,-

Dit curriculum is ontwikkeld in samenwerking met experts in de betreffende vakgebieden w.o.:

 • Drs. Henk van Vliet, adviseur / consultant / toezichthouder zorg
 • Drs. Hans Feenstra, voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis Groningen
 • Drs. Christian Vader, ziekenhuisapotheker / directeur Scheldezoom Farmacie BV te Schravenpolder
 • Drs. Erik Smits, directeur/bestuurder ZANOB BV en manager bedrijfsvoering IGGRNL-MDL  Jeroen Bosch ziekenhuis
 • Drs. Ulrich Oron MBA, apotheker, Indipendent healtcare consultant C3 adviseurs en managers
 • Drs. Michiel Verkoulen, Partner Zorgvuldig Advies
 • Mr. Gertie Lintjens, of council Lifesciences BMS Derks Star Busmann
 • Mr. Ellen Gielen, advocaat, partner, head of Lifesciences & healthcare BMS Derks Star Busmann
 • Sara Oudenbroek, Director, Senior Advisor Axon Healthcare

 

 • Nieuwe startdatum 26 november 2019

Nieuwe startdatum 26 november 2019
Persoonlijke gegevens
Geslacht*
Titel: 
Voorletters*
Voornaam/roepnaam: 
Tussenvoegsel: 
Achternaam*
Functie*
E-mailadres*
Telefoon*
Vooropleiding*
Woonadres
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Woonplaats 
Factuuradres indien anders dan bovenstaand adres
Bedrijf 
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Plaats 
PO-Nummer 

Schrijf je nu in

Houd mij op de hoogte