Curriculum Key Account Management Hospital

Home/Curriculum Key Account Management Hospital

Curriculum Key Account Management Hospital

De vanzelfsprekendheid dat een geregistreerd geneesmiddel beschikbaar is voor alle patiënten die er voor in aanmerking komen, is verleden tijd. Dit vraagt van organisaties een andere benadering van de markt en bredere kennis van financierings- en organisatiestromen, stakeholdermanagement en contractmanagement, welke meer dan in het verleden gericht is op een geïntegreerd partnerschap met het account.

Data

  Facts

  Doelgroep:Key Account Managers en diegenen, werkzaam binnen de farmaceutische industrie, die zich willen ontwikkelen tot een specialist in het borgen van afzet van (innovatieve) therapieën & behandelmethoden in de Nederlandse gezondheidszorg(markt).
  Duur:8 modules en bijeenkomsten binnen een periode van 1 jaar
  Vorm:blended: online + klassikale bijeenkomsten
  Tijd:Aanvang: 15:00 en einde 20:30 uur. De eerstvolgende opleiding start 18 maart 2019
  Locatie:Smelt Career Center
  Amalialaan 126 B
  Baarn maps
  Lunch / diner:Tijdens de trainingen wordt een lichte maaltijd geserveerd
  Competenties:n.v.t.
  Kosten:€ 3.975,-

  resultaat

  1. Een goede basiskennis m.b.t. de regelgeving, beleid en financiering van de 2de lijnszorg in Nederland
  2. Gedegen basis kennis  gezondheidseconomie en farmaco-economie
  3. Inzicht in de gevolgen van het beleid en de ontwikkelingen binnen de zorg voor de producten in je portfolio
  4. Kennis en kunde m.b.t. de contractering van de producten (in portfolio) met  ziekenhuizen, beroepsbeoefenaars en zorgverzekeraars in Nederland, inclusief de rol van richtlijnen.
  5. Inzicht in de perspectieven van de verschillende stakeholders binnen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheid
  6. Stakeholder management binnen ziekenhuizen (beroepsbeoefenaars, RVE’s, RvB, zapo’s, beleidsmakers), zorgverzekeraars (zorginkopers, medisch adviseurs, beleidsmakers).
  7. Effectief kunnen omgaan en communiceren met nieuwe stakeholders
  8. Ontplooien van vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een langdurige, wederzijdse samenwerking (meer dan alleen gericht op product afzet)
  9. Leiderschap in multidisciplinaire samenwerking, zowel intern als extern

  inhoud

  Het curriculum is praktisch van opzet. De opgedane kennis wordt gekoppeld aan de benodigde vaardigheden en wordt direct toegepast in het opstellen van een field market access plan.

   Onderwerpen en planning Modules:

  1.   Regelgeving en financiering zorg & DMU management – 18 maart 2019

  • Regelgeving en financiering zorg
  • Beleid en ontwikkelingen
  • Stakeholder analyse & DMU management
  • Strategisch planningproces
  • Account plan

  2.   Inleiding in de Farmaco-economie & Accountanalyse-  15 april 2019

  • Basis en betekenis farmaco-economie
  • Kernelementen van farmaco-economie
  • Voorwaardelijke toelating, voorwaardelijke vergoeding, prijsarrangementen en uitkomstenonderzoek
  • Interpreteren van FE gegevens in literatuur
  • Confrontatiematrix
  • Key issues & opportunities, doelstellingen & strategie
  • Accountanalyse

  3.   Farmaco economie; de impact op geneesmiddelentoegang – 13 mei 2019

  • Valuestory en de key principles van het value dossier
  • Bekostiging en vergoedingsstrategieën van geneesmiddelen
  • Fusies van ziekenhuizen en impact op beschikbaarheid medicatie
  • Aantonen economische waarde van het product (portfolio)

  4.  Zorginkoop – 24 juni 2019

  De verzekeraar

  • Inkoopstrategieën zorgverzekeraars
  • De verschillende partijen en hun markten
  • Relaties onderhouden met de zorgverzekeraar
  • Contracteringsmethoden en -technieken

  De ziekenhuisapotheker

  • Inkoopbeleid geneesmiddelen ziekenhuis
  • Dagelijkse uitdagingen ziekenhuisapotheker
  • Rol stakeholders binnen het ziekenhuis

  5.   Financiering en bekostiging ziekenhuizen  & Onderhandelen –  9 september 2019

  • Financiële geldstromen binnen het ziekenhuis
  • Bekostiging van het ziekenhuis
  • Gevolgen van beleid en ontwikkelingen
  • Visie van het ziekenhuis op patiënt en behandeling
  • DBC zorgproducten, DOT en overheveling
  • Mogelijke samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen en de farmaceutische industrie
  • Onderhandelingsvaardigheden

  6.  Geneesmiddelen inkoop en financiële bedrijfsvoering RVE & Contractering met ziekenhuizen – 7 oktober 2019

  • Inkoopstrategie ziekenhuis
  • Financiële bedrijfsvoering RVE
  • Juridische aspecten m.b.t. de contractering met ziekenhuizen

  7 .  Het opbouwen van partnerships – 4 november 2019

  • Mogelijkheden tot partnerships met stakeholders
  • Patient support programs
  • Wat mag wel en wat mag niet in samenwerking met het account
  • Het proces van strategische samenwerken
  • krachtenveld-en actor analyse

  8.  Het politieke landschap, trends en toekomstscenario’s – 9 december 2019

  • Het politieke landschap, trends en toekomstscenario’s
  • De rol van de verschillende toezichthouders
  • Vertaling alle leerervaringen curriculum naar de praktijk
  • Trends en te verwachte ontwikkelingen voor de farmaceutische industrie
  • M.b.v. trendspel inzicht in de kans op en impact van verschillende ontwikkelingen

  docenten

  Dit curriculum is ontwikkeld in samenwerking met experts in de betreffende vakgebieden w.o.:

  • Drs. Henk van Vliet, adviseur / consultant / toezichthouder zorg
  • Drs. Hans Veenstra, lid raad van bestuur Martiniziekenhuis Groningen
  • Drs. Christian Vader, ziekenhuisapotheker / directeur Scheldezoom Farmacie BV te Schravenpolder
  • Drs. Erik Smits, directeur/bestuurder ZANOB BV en manager bedrijfsvoering IGGRNL-MDL  Jeroen Bosch ziekenhuis
  • Drs. Ulrich Oron MBA, apotheker, Indipendent healtcare consultant C3 adviseurs en managers
  • Drs. Eric Blaauw, accountmanager intramurale farmacie ONVZ
  • Drs. Michiel Verkoulen, Partner Zorgvuldig Advies
  • Mr. Gertie Lintjens, of council Lifesciences BMS Derks Star Busmann
  • Mr. Ellen Gielen, advocaat, partner, head of Lifesciences & healthcare BMS Derks Star Busmann

   

  Data

  • Nog geen data bekend
  Houd me op de hoogte