Devices Field Market Access & Business Development Curriculum

Home/Devices Field Market Access & Business Development Curriculum

Devices Field Market Access & Business Development Curriculum

De zorgmarkt verandert! Dit vraagt van organisaties een andere benadering van de markt en bredere kennis van financierings- en organisatiestromen, stakeholdermanagement en contractmanagement welke, meer dan in het verleden, gericht is op een geïntegreerd partnerschap met het account. Door het volgen van deze volledige opleiding bent u klaar voor de zorgmarkt van morgen.

Data

  Facts

  Doelgroep:Key account managers en medewerkers market access binnen de Medical Devices & Diagnostic Industry
  Duur:7 bijeenkomsten gedurende een periode van 1 jaar
  Vorm:Blended: online trainingsmodules en klassikale trainingen
  Tijd:Aanvang 15:00 uur en einde 20:00 uur. Eerst volgende opleiding start op 30 april 2015
  Locatie:Smelt Academy
  Amalialaan 41b
  3743 KE BAARN maps
  Lunch / diner:Tijdens de training wordt een lichte maaltijd geserveerd
  Competenties:n.v.t.
  Kosten:€ 3.500,-

  resultaat

  1. Een goede basiskennis m.b.t. de regelgeving, beleid en financiering van de zorg.
  2. Basis kennis gezondheidseconomie en toepassen in het ontwikkelen van een value story.
  3. Inzicht in de gevolgen van het Nederlandse beleid en de verwachte impact van de trends en ontwikkelingen in de zorg op het eigen productportfolio.
  4. Kennis en kunde m.b.t. de contractering van de producten (in portfolio) met ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere relevante stakeholders.
  5. Inzicht in de perspectieven van verschillende stakeholders, waaronder zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de overheid, brancheverenigingen en toezichthouders.
  6. Ontplooien van vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het participeren in netwerken en het bouwen aan een langdurige, wederzijdse samenwerking (meer dan alleen gericht op product afzet)

  inhoud

  Dit opleidingsprogramma is praktisch van opzet. De opgedane kennis wordt gekoppeld aan de benodigde vaardigheden en wordt direct toegepast in het opstellen van een field market access plan. De volgende modules/onderwerpen komen aan bod:

  • Inzicht in de te verwachte impact van de trends en ontwikkeling op het gebied van de medische technologie (high-end versus low end van de markt).
  • Kennis over de beleidsontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de invloed op het aanbod en financiering van medische apparatuur.
  • Kennis over wet- en regelgeving in de zorg, zelfregulering van branche en samenwerken met belangenorganisaties.
  • Kennis over en inzicht in de financiering van zorgaanbieders, kapitaallast, financieringsmodellen en regionale samenwerking tussen o.a. 1e lijn, 2e lijn, diagnose centra, de wijk en de gemeente.
  • Kennis en vaardigheden m.b.t. het toepassen van health economics, kosten effectiviteit studies en value dossiers.
  • Vaardigheden voor het participeren in netwerken, sturing op langdurige samenwerking en innovatieve modellen ontwikkelen.
  • Ontwikkelen van een (customized) field market access/ business development plan.

  docenten

  De Smelt Academy staat garant voor de hoge kwaliteit van haar docenten. Aan de samenstelling van het programma werken diverse specialisten mee waaronder beleidsadviseur NZa, Health economics specialists, RVE manager en lid raad van bestuur ziekenhuis.

   

  Data

  • Nog geen data bekend
  Houd me op de hoogte