Digitale ontwikkelingen gaan vaak sneller dan bedrijven daar op in kunnen spelen, terwijl mensen dat wel verwachten. Digital is de reden dat de helft van de Fortune 500 bedrijven verdwenen zijn sinds 2000. Om relevant te blijven is vernieuwing noodzakelijk, maar veel organisaties zijn hier niet op ingericht en beschikken niet over de juiste digitale en creatieve vaardigheden.

Digitale Innovatie
In een steeds sneller veranderende wereld moeten bedrijfsmodellen en processen steeds wendbaarder worden. Hierbij is digitale innovatie onmisbaar. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die nieuwe digitale technologieën bieden, kunnen zaken anders worden georganiseerd. Waarbij de belofte enorm is: 10X, passender, effectiever en efficiënter. En zo komen traditionele businessmodellen onder druk te staan. En wanneer jij niet tijdig je eigen plan trekt, word jij onderdeel of leidend voorwerp van het plan van een ander.

De opleiding zal van start gaan zodra tien deelnemers zich hebben aangemeld.

Onderwerpen

In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. De wereld is digitaal en verbonden
– Maatschappelijke en technologische innovaties
– De nieuwe burger, consument, en patiënt
– Fases in digitalisering
– De reis van de klant (Customer Jourrney)
– De gebruikservaring (User eXperience)

2. Digitale Technologie
– Hoe spot je wat overmorgen belangrijk is ? (Trendwatching)
– Welke technologieën zijn er
– Wat is de impact op de organisatie
– De nieuwe burger, consument, en patiënt
– Fases in digitalisering
– De reis van de klant (Customer Jourrney)
– De gebruikservaring (User eXperience)

3. Innovatie roadmap
– Van visie naar realiteit: dromen, doorgronden, durven, doen
– Waar zit waarde? Hoe creëer je waarde?
– Adoptie

4. Awesome producten en services
– Disruptieve businessmodellen
– Best of: Design Thinking, Lean Start Up, Running Lean

5. Leiderschap
– Innovatiemodellen en waarom ze niet werken
– Innoveren versus managen
– Uitdagingen voor de transitie naar een digitale organisatie
– Nieuwe en toekomstige rollen

Didactische werkvormen

Als didactische werkvorm is gekozen voor een mix van workshops, serious games, webinars en praktijkopdrachten.

Toetsing en criteria

Een eindopdracht (in groepsverband) waarbij het in de module geleerde wordt toegepast op een situatie in de organisatie van de deelnemer. Criteria zijn afgeleid van de leerdoelen.

1. Een innovatie adviesrapport (als groep 50%):

2. Presentatie en pitch van de digitale innovatie (als groep 50%):

Literatuur

Wordt digitaal aangeleverd

Leerdoelen

Na deze module is de deelnemer in staat:

– De verschillende aspecten van digitale innovatie uit te leggen
– De nieuwste technologische innovaties te herkennen, benoemen en uitleggen welke rol ze spelen in een organisatie.
– De impactvolle trends te onderzoeken voor jouw organisatie. De strategische kansen en uitdagingen van het adopteren van disruptieve technologieën herkennen, analyseren en vertalen naar scenario’s.
– Nieuwe waarde proposities voor de klanten te bespreken en creëren op basis van het toepassen van digitale technologieën en bedrijfsconcepten en modellen
– Investeringsvoorstellen in digitale technologieën te bespreken, te motiveren en te evalueren.
– Uit te leggen wat digitaal leiderschap inhoudt.
– Een plan van aanpak voor een digitale innovatie te ontwikkelen en vorm te geven

Facts

Doelgroep:Medewerkers in life sciences & health met minimaal 5 jaar werkervaring
Duur:5 collegemiddagen
Vorm:Contactonderwijs & zelfstudie
Tijd:13.00 uur - 18.00 uur
Locatie:Smelt Academy

Amalialaan 126B

3743 KJ Baarn

Lunch / diner:
Competenties:
Kosten:€ 2.100,00

Docenten

Drs. M. Van de Beek MBA, apotheker

  • De training vindt plaats als minimaal 10 deelnemers zich hebben ingeschreven

De training vindt plaats als minimaal 10 deelnemers zich hebben ingeschreven
Persoonlijke gegevens
Geslacht*
Titel: 
Voorletters*
Voornaam/roepnaam: 
Tussenvoegsel: 
Achternaam*
Functie*
E-mailadres*
Telefoon*
Vooropleiding*
Woonadres
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Woonplaats 
Factuuradres indien anders dan bovenstaand adres
Bedrijf 
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Plaats 
PO-Nummer 

Schrijf je nu in

Houd mij op de hoogte