Uniek en nieuw opleidingsprogramma voor de gevorderden in het account management waarin alle vaardigheden worden getraind om een account te ontwikkelen tot top-account.

Balancing Business and Beyond


Deel 1 Account Leadership

 • Hoe stem je je eigen organisatie zoveel mogelijk af op de organisatie van je klant?
 • Hoe breid je je contacten uit en hoe maak je optimaal gebruik van de bestaande relaties (stepping stones)?
 • Het voeren van een ambitie gesprek, het creëren van een excellente partnership
 • Intentioneel onderhandelen
 • Hoe maak je een relatie meetbaar?
 • Welke interne- en externe relaties zijn voor jou, als Account Leader,  van belang om goed te kunnen functioneren en hoe kun je deze relaties  structureel en stelselmatig verbeteren? We zullen hier een persoonlijk dashboard met je ontwikkelen.
 • De contactenmatrix vanuit het te behandelen accountplan zijn hierbij belangrijk en vormen het besturingsmodel. Account Leadership is regisseren.

Deel 2  Account Leadership

 • Het maken van sterkte- en zwakte analyses vanuit de eigen organisatie richting het account, als onderdeel van het accountplan. Deze analyses worden tijdens de training gemaakt om inzichtelijk te krijgen welke stappen (intern en extern) er gemaakt dienen te worden.
 • Hoe stel je een Account Team samen en hoe zorg je voor goede relaties met de leden van dit Account Team. Hoe verdeel je de taken over het Account Team en hoe bewaak je de voortgang?
 • Hoe zorg je dat je niet alles zelf hoeft te doen en toch in “control” blijft?
 • Hoe zorg je dat de inspanningen bij de klant voorspelbaar en planmatig worden?
 • Account Leaders dienen op verschillende momenten hun accounts en de eigen organisatie te informeren over de plannen. Hoe presenteer je deze plannen zowel intern- als extern op een inspirerende wijze zodat men overtuigd raakt en interne beslissingen goed genomen worden?

In de avondprogramma’s komen aan bod:

 • Value based healthcare & key account management
 • Proces & Prestatie management
 • Innovaties in digitale zorg(-paden)
 • Project innovatie & ondernemerschap

Onder leiding van de avondvoorzitter Ron de Vries zal er na een introductie gediscussieerd worden over de toepassingen bij de Accounts.

Overige trainingsdata
5 november 2019
4 december 2019
9 januari 2020

Na het volgen van de opleiding is de cursist in staat om unieke en onderscheidende gesprekken te voeren, op basis van de nieuwste inzichten:

‘het type challenger’, want hij of zij:

 • biedt unieke perspectieven aan de stakeholder (zowel intern als extern)
 • is sterk in wederzijdse communicatie en weet zichzelf en de organisatie onderscheidend neer te zetten
 • kent de actoren voor echte waardecreatie vanuit het perspectief van de stakeholder en is in staat om strategische- en persoonlijke relaties aan te gaan of te verdiepen
 • is in het staat om binnen intentionele onderhandelingsgesprekken resultaten te boeken
 • voelt zich comfortabel om de stakeholder uit te dagen (positive tension)

De opleiding is opgebouwd rondom het principe van Mutual Sustainability and Profitability, waarin het succes van een verkopende organisatie wordt gekoppeld aan de kwaliteit van de relaties die zij heeft met al haar stakeholders, zowel intern als extern.

Facts

Doelgroep:Key Account Managers die zorginstellingen in hun portefeuille hebben.

Een intake-gesprek kan onderdeel uitmaken van het programma, om zo goed mogelijk aan de wensen en verwachtingen van de cursisten tegemoet te komen.

Kennis van financiering en organisatie van de gezondheidszorg NL is een vereiste om deel te nemen aan het programma.
Duur:Vier dagen, 2 modules bevatten naast het dagprogramma een avondprogramma (10 dagdelen)
Vorm:Klassikale bijeenkomst maximaal 8 deelnemers. De opleiding wordt afgesloten met een examen.
Tijd:9.00 uur
Locatie:Smelt Career Centre

Amalialaan 126B

3743 KJ Baarn
Lunch / diner:Inbegrepen
Competenties:Account Management, business development, feedback geven en ontvangen, intentioneel onderhandelen,
Kosten:€ 3.250,00

De heer Ron de Vries en de heer Jeroen Brouwer
Aangevuld met diverse gastsprekers

 • Nog geen data bekend

Houd mij op de hoogte