De module Organisatiemanagement maakt deel uit van een de opleiding Bedrijfskunde voor Life sciences & health die de Smelt Academy samen met de Hogeschool Leeuwarden NHL – Stenden.
De module Organisatiemanagement behoort één van de vier kern-modules van de complete opleiding. De module is op zichzelf staand te volgen.

card image

drs. Iris Calmes

Projectleider
+31(0)6 - 278 74 036

Belangrijk in de organisatiekunde is het integrale perspectief op organiseren, oftewel de samenhang tussen organiseren en gedrag in relatie tot de externe (strategische) context. De keuze voor een bepaald soort arbeidsorganisatie hangt af van de strategische context en de visie op organiseren. Bij het organiseren gaat het om fundamentele keuzes bij de organisatie van arbeid, deze zijn immers bepalend voor de kwaliteit van de organisatie, zoals productiviteit, leverbetrouwbaarheid, klantgerichtheid e.d. en voor werk van betekenis. Vooral dat laatste is van belang om als organisatie in de toekomst voldoende aantrekkelijk te zijn voor het vinden en ontwikkelen van medewerkers. De fundamentele keuzes bepalen de duurzaamheid van de organisatieontwikkeling, waarbij leiderschap een essentiële voorwaarde is voor de realisatie van vitale organisaties.

Factsheet

Aanvullend op de theoretische colleges zijn de praktische colleges verzorgd door specialisten in hun vakgebied in de life sciences branche.

1. Introductie organisatietheorie
2. Vervolg organisatietheorie
3. Organisatietypologie
4. Vervolg organisatietypologie
5. Vitale organisaties
6. Samenvatting en opdracht

Leerdoelen

De deelnemer is tot het volgende in staat:

  • Je kunt de organisatiewetenschap positioneren als hulpmiddel bij het management van een organisatie.
    De organisatiewetenschap is geen wet van Meden en Perzen. Via inductie en ontwikkelen van denkmodellen proberen wetenschappers de werkelijkheid van organisaties zo dicht mogelijk te benaderen. Wetenschap is in geval van de organisatiewetenschap eerder een speurtocht naar de werkelijkheid, dan andersom dat de werkelijkheid zich moet aanpassen aan de wetenschap zoals in de bètawetenschappen.
  • Je kunt ‘denkmodellen’ hanteren als middel om het functioneren van organisaties te analyseren.
    Er zijn meerdere denkmodellen mogelijk om het functioneren van organisaties te verklaren. Elk heeft zijn voor- en nadelen. Uiteindelijk gaat het erom welk model het beste de werkelijkheid benadert, afhankelijk van wat men onderzoekt. Wat dat betreft moet de onderzoeker of manager een model kiezen dat hem zelf in een bepaalde situatie het beste lijkt te passen.
  • Je kunt denken in afhankelijkheden bij het analyseren van het functioneren van organisaties.
    In een organisatie gaat de formule 1 + 1 = 2 nooit op. Er zijn niet dit soort duidelijke causale relaties omdat er altijd veel factoren (contingenties) meespelen die elkaar beïnvloeden. Je bent je bewust van dit soort afhankelijkheden en gelooft niet blind in een (nieuwe) managementtheorie.

Facts

Doelgroep:Life Sciences & Health industrieMedical DevicesMed TechMinimaal vier jaar werkervaring.
Duur:6 college middagen
Vorm:Contactonderwijs en zelfstudie
Tijd:Van 13.00 uur tot 18.00 uur
Locatie:Smelt Academy

Amalialaan 126B

3743 KJ Baarn
Lunch / diner:Lunchsnack aanwezig
Competenties:
Kosten:€ 2.450,00 excl. btw

Namens de Hogeschool Leeuwarden TBD
Namens de Life sciences & Health als expert bij de module betrokken TBD

Gastcolleges worden verzorgd door: TBD

Namens de Smelt Academy project leider drs Iris Calmes

Meer informatie over Bedrijfskunde voor Life Sciences & Health

  • Nog geen data bekend

Houd mij op de hoogte