Prestatiemanagement is het vakgebied waarin sturing van de organisatie en haar processen plaatsvindt door het systematisch vaststellen van missie, strategie en doelstellingen van de organisatie, deze meetbaar te maken door kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren om actie te kunnen ondernemen voor bijsturing van de organisatie en haar processen. De doelstellingen zijn afgestemd op de missie en strategie van de organisatie en op de wensen/ eisen van klanten. Doelen worden bereikt en klanttevredenheid wordt gerealiseerd door goed Procesmanagement. 

Het gaat bij Proces- en Prestatiemanagement om vast te stellen wat de gewenste customer service is (met betrekking tot prijs, flexibiliteit, (lever)snelheid, (lever)betrouwbaarheid, duurzaamheid etc.). Wat wil de klant? Wat is toegevoegde waarde voor de klant? Vervolgens kan men processen inrichten en verrichten om de gewenste prestaties/ customer service te realiseren. Hierbij kan gebruikt worden gemaakt van modellen en methoden zoals Lean thinking, six sigma, GAP, Scrum, ISO9001, INK en theory of constraints 

Proces- en Prestatiemanagement omvat op hoofdlijnen drie dingen: 

 • Richting: missie, visie, strategie, doelstellingen 
 • Inrichting: processen 
 • Verrichting: (K)pi’s

Factsheet 

 1. Introductie
 • Wat is Prestatiemanagement? Wat is Procesmanagement? 
 • Richting (procesdoelstellingen) 
 • Inrichting (procesmodellering) 
 • Verrichting (proces prestatie indicatoren) 
 1. Modellen & methoden: GAP
 • wat is het GAP-model? 
 • Schaalwandelen
 • GAP-analyse maken 
 • Onderzoek opzetten 
 1. Modellen & methoden: ISO9001 en INK
 • wat is ISO9001? 
 • Procesaudits 
 • Certificering 
 • Wat is INK? 
 • Diagnose maken op het gebied van Proces- en Prestatiemanagement 
 1. Modellen & methoden:Lean 
 • wat is Lean management? 
 • Het Lean spel 
 • Het Lean huis 
 • Een Lean cultuur 
 • De lean methode 
 1. Modellen & Methoden:Six sigma 
 • wat is Six sigma? 
 • De DMAIC 
 • Define 
 • Measure 
 • Analyse 
 • Imrove 
 • Control 
 1. TOC en verbetermanagement
 • Wat is TOC? 
 • 5 stappen in het kader van continue procesverbeteringen 
 • Oplossingen bedenken en implementeren 

Leerdoelen

De deelnemer: 

 • Is in staat de toepasbaarheid en beperkingen van in de module aangereikte modellen en methoden te noemen;
 • Is in staat vraagstukken op het eigen werkgebied of dat van een medestudent te identificeren en analyseren met behulp van recente en relevante wetenschappelijke literatuur op het gebied van proces– en prestatiemanagement;
 • Is in staat om tekortkomingen/ knelpunten in de huidige situatie te benoemen en is in staat om  voorstellen voor herontwerp te doen;
 • Is in staat een procesanalyse op het eigen werkgebied of dat van een medestudent uit te voeren en oplossingen/ verbeteringen te benoemen en te implementeren. 

Facts

Doelgroep:Life Sciences & Health industrieMedical DevicesMed TechMinimaal vier jaar werkervaring.
Duur:6 collegemiddagen
Vorm:Contactonderwijs en zelfstudie
Tijd:13.00 uur - 18.00 uur
Locatie:Smelt AcademyAmalialaan 126B3743 KJ Baarn
Lunch / diner:Lunchsnack aanwezig
Competenties:
Kosten:€ 2.450,00

Drs. Gosse Korte Stenden NHL Hogeschool Leeuwarden

Drs. Pieter Bocken MBA ASML

 • De training vindt plaats zodra tien deelnemers zich hebben aangemeld.

De training vindt plaats zodra tien deelnemers zich hebben aangemeld.
Persoonlijke gegevens
Geslacht*
Titel: 
Voorletters*
Voornaam/roepnaam: 
Tussenvoegsel: 
Achternaam*
Functie*
E-mailadres*
Telefoon*
Vooropleiding*
Woonadres
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Woonplaats 
Factuuradres indien anders dan bovenstaand adres
Bedrijf 
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Plaats 
PO-Nummer 

Schrijf je nu in

Houd mij op de hoogte