De opleiding voor project innovatie en het toepassen van ondernemerschap voor de life sciences & health branche . Deze module reikt je handvatten om met je team ondernemingskracht aan je projecten toe te voegen. De opleiding maakt deel uit van een reeks modules die tezamen de opleiding Bedrijfskunde voor de life sciences vormen.

card image

drs. Iris Calmes

Projectleider
+31(0)6 - 278 74 036

Het project Innovatie & ondernemerschap stelt alle deelnemers op de proef. Je verwerft inzicht in je eigen ambities op het gebied van innovatie & ondernemerschap. Tevens ontwikkel je vaardigheden deze te verbinden met de ambities van het team waarin je opereert of waar aan je leiding geeft.

De module Project innovatie & ondernemerschap bestaat uit zes modules.

Module 1 Business Model Generation & uitleg over het project & brainstorm over de opdracht
Module 2 Presentatie van ruwe ideeën & feedback uit de groep & concepten en principes
Module 3 Creating a value proposition &  coaching op planning en ontwikkeling van de business case
Module 4 Presentatie van de business case ‘eerste pitch’ & coaching op het ondernemingsplan
Module 5 Workshop exploitatiebegroting en balans
Module 6 Presentatie definitieve plannen

Factsheet

Bijeenkomst 1:
Uitleg van het project
Brainstormen over de opdracht
Helderheid over randvoorwaarden
Instrumenten: Business Model Generation

Bijeenkomst 2:
Presentatie ruwe ideeën
Feedback vanuit de netgroepen
Concepten en principes

Bijeenkomst 3:
Selectie van het definitieve idee
Coaching op planning en ontwikkeling van de business
case

Bijeenkomst 4:
Presentatie business case eerste pitch!
Voortgangsrapportage
Coaching voor het ondernemingsplan
Workshop exploitatiebegroting/balans

Bijeenkomst 5:
Voortgangsrapportage ondernemingsplan
Coaching

Bijeenkomst 6:
Presentatie definitieve plannen
Voorbereiding Dragons Den

Bijeenkomst 7:
Dragons Den in Baarn
Pitch van het ondernemingsplan aan jury van
ondernemers

Na het afronden van de modules Project innovatie & ondernemerschap kan de deelnemer:

  • Werken binnen complexere projecten; bezit pragmatisme en verantwoordelijkheidsbesef; kan omgaan met beperkte bronnen; kan omgaan met risico’s en kan compromissen sluiten;
  • is in staat om in een multidisciplinair team met grote verscheidenheid van stakeholders, disciplines en persoonlijkheidsstijlen te werken;
  • kan de rol van teamleider op zich nemen;
  • is in staat de consequenties van wetenschappelijk denken en handelen op duurzame ontwikkeling te analyseren en de consequentie er van te integreren in het wetenschappelijk werk.

Facts

Doelgroep:Medewerkers met minimaal 4 jaar werkervaring Life sciences & health branche, pharmaceuticals, medical devices, diagnostica, geneesmiddelenindustrie, bio-techDeze opleiding is geschikt voor iedereen die verantwoordelijk is voor projecten waarin verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd en er een uitdaging is, dit project kracht bij te zetten door ondernemersvaardigheden in te zetten. 
Duur:7 collegemiddagen
Vorm:Contactonderwijs & zelfstudie
Tijd:13.00 uur 18.00 uur
Locatie:Smelt Academy

Amalialaan 126B

3743 KJ Baarn
Lunch / diner:Lunch inbegrepen
Competenties:Ondernemerschap Project Management Innovatie management Business case bouwen value proposition creeren
Kosten:€ 2.950,00

Namens de Hogeschool Leeuwarden TBD
Namens de Life sciences & Health als expert bij de module betrokken TBD

Gastcolleges worden verzorgd door:

Namens de Smelt Academy project leider drs Iris Calmes

Meer informatie over Bedrijfskunde voor Life Sciences & Health

  • Nog geen data bekend

Houd mij op de hoogte