Project Innovatie & Ondernemerschap

Home/Project Innovatie & Ondernemerschap

Project Innovatie & Ondernemerschap

De opleiding voor project innovatie en het toepassen van ondernemerschap voor de life sciences & health branche op Post-hbo niveau. Deze module reikt je handvatten om met je team ondernemingskracht aan je projecten toe te voegen. De opleiding maakt deel uit van een reeks modules die tezamen de opleiding Bedrijfskunde Post-hbo voor de life sciences vormen.

Data

  • 5 september 2019 (o.v.b.)

Facts

Doelgroep:Life sciences & health branche, pharmaceuticals, medical devices, diagnostica, geneesmiddelenindustrie, bio-tech

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die verantwoordelijk is voor projecten waarin verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd en er een uitdaging is, dit project kracht bij te zetten door ondernemersvaardigheden in te zetten. 
Duur:De opleiding bestaat uit zes colleges - bijeenkomsten
Vorm:Klassikale bijeenkomsten aangevuld met opdrachten in tweetallen uit te voeren.
Tijd:13.00 uur 18.15 uur
Locatie:Trainingfaciliteit Smelt Academy in Baarn maps
Lunch / diner:Lunch inbegrepen
Competenties:Ondernemerschap Project Management Innovatie management Business case bouwen value proposition creeren
Kosten:€ 2.700,00

resultaat

Na het afronden van de modules Project innovatie & ondernemerschap kan de deelnemer:

  • Werken binnen complexere projecten; bezit pragmatisme en verantwoordelijkheidsbesef; kan omgaan met beperkte bronnen; kan omgaan met risico’s en kan compromissen sluiten;
  • is in staat om in een multidisciplinair team met grote verscheidenheid van stakeholders, disciplines en persoonlijkheidsstijlen te werken;
  • kan de rol van teamleider op zich nemen;
  • is in staat de consequenties van wetenschappelijk denken en handelen op duurzame ontwikkeling te analyseren en de consequentie er van te integreren in het wetenschappelijk werk.

inhoud

Het project Innovatie & ondernemerschap stelt alle deelnemers op de proef. Je verwerft inzicht in je eigen ambities op het gebied van innovatie & ondernemerschap. Tevens ontwikkel je vaardigheden deze te verbinden met de ambities van het team waarin je opereert of waar aan je leiding geeft.

De module Project innovatie & ondernemerschap bestaat uit zes modules. Erwin de Vries is programmaleider van de module. Erik Prins, docent aan de Hogeschool Leeuwarden verantwoordelijk voor het vakgebied ondernemerschap en innovatie binnen het ondernemerschap, neemt de theorie met de werkopdrachten voor zijn rekening.

Module 1 Business Model Generation & uitleg over het project & brainstorm over de opdracht
Module 2 Presentatie van ruwe ideeën & feedback uit de groep & concepten en principes
Module 3 Creating a value proposition &  coaching op planning en ontwikkeling van de business case
Module 4 Presentatie van de business case ‘eerste pitch’ & coaching op het ondernemingsplan
Module 5 Workshop exploitatiebegroting en balans
Module 6 Presentatie definitieve plannen

docenten

Vakdocent de heer mr Erik Prins

Programmaleider de heer drs Erwin de Vries

Programmacoördinator mevrouw Merijn Werkhoven

Data

  • 5 september 2019 (o.v.b.)
Schrijf je nu in

Houd me op de hoogte

5 september 2019 (o.v.b.)
Persoonlijke gegevens
Geslacht*
Titel: 
Voorletters*
Voornaam/roepnaam: 
Tussenvoegsel: 
Achternaam*
Functie*
E-mailadres*
Telefoon*
Vooropleiding*
Woonadres
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Woonplaats 
Factuuradres indien anders dan bovenstaand adres
Bedrijf 
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Plaats 
PO-Nummer