De module Strategische marketing maakt deel uit van een de opleiding Bedrijfskunde voor Life sciences & health die de Smelt Academy samen met de Hogeschool Leeuwarden NHL – Stenden.
De module Strategische marketing behoort één van de verdiepende modules van de complete opleiding. De module is op zichzelf staand te volgen.

card image

drs. Iris Calmes

Projectleider
+31(0)6 - 278 74 036

In deze module wordt marketing op ondernemingsniveau benaderd (NIMA B-niveau). Er wordt voorbijgegaan aan de meer operationele zaken (NIMA A-niveau). Zo komen de vier marketing-instrumenten slechts in beperkte mate aan bod. De module bouwt daarmee goed voort op basis-cursussen marketing en is ook geschikt voor de niet-marketeer. De theorie die behandeld wordt, is generiek. Er wordt dus bijvoorbeeld geen diepgang in consumentenmarketing gezocht, omdat dat meestal niet het terrein van de cursist of werkgever is.

In de werkcolleges worden verschillende thema’s besproken, terwijl parallel daaraan de cursist in een projectgroep met medestudenten voor een bestaande onderneming of SBU een marketingaudit uitvoert en daarover rapporteert. Hierop vindt terugkoppeling plaats in de werkcolleges.

Leerdoelen

Na deze module is de cursist in staat een marketinganalyse voor een onderneming of een SBU met meerdere product-marktcombinaties uit te voeren en samen te vatten in een adviesrapport. Meer specifiek: de cursist is in staat om vanuit de theorie zich een systematisch en stapsgewijs raamwerk eigen te maken dat in de eigen praktijksituatie gebruikt kan worden bij het analyseren van de interne en externe omgeving en het formuleren van doelstellingen en strategieën. Klant en merkpositionering staan hierbij voorop. Daarmee is de cursist een goede gesprekspartner bij het nemen van strategische marketingbeslissingen.

Facts

Doelgroep:Medewerkers uit de life sciences & health met vier jaar werkervaring
Duur:4 collegemiddagen
Vorm:Contactonderwijs en zelfstudie
Tijd:Van 13.00 uur tot 18.00 uur
Locatie:Smelt Academy

Amalialaan 126B

3743 KJ Baarn
Lunch / diner:Lunchsnack aanwezig
Competenties:
Kosten:€ 1.750,00

Namens de Hogeschool Leeuwarden
Namens de Life sciences & Health als expert bij de module betrokken

Gastcolleges worden verzorgd door:

Namens de Smelt Academy project leider drs Iris Calmes

Meer informatie over Bedrijfskunde voor Life Sciences & Health

  • Nog geen data bekend

Houd mij op de hoogte