Ben jij een starter op de medische afdeling dan komt er behoorlijk veel op je af. Met deze volledige opleiding van de Smelt Academy wordt je in 10 modules klaar gestoomd voor deze enerverende branche.

Het fundamentals programma bestaat uit de volgende modules:

1  De farmaceutische organisatie  – basis communicatieve vaardigheden, 19 januari 2019

 • De farmaceutische bedrijfskolom
 • Internationale en lokale organisatie
 • Rollen en verantwoordelijkheden diverse afdelingen
 • De matrix organisatie
 • De Benelux organisatie
 • Business partners
 • Basis communicatie en etiquette

2  Projectmatig werken, 7 februari 2019

 • Wat is een project
 • Fasering en planning
 • Monitoren en beheersen
 • Communicatie
 • Risico analyse
 • Stakeholders

4  Good Clinical Practice,  14 maart 2019

 • Proces geneesmiddelenontwikkeling en methodologie
 • Nederlandse Wet-en Regelgeving klinisch onderzoek
 • Algemene Wet- en Regelgeving klinisch onderzoek
 • Administratie, Filen, Archiveren 
 • Drug Safety
 • Audits & Inspecties

5  CGR Regelgeving en compliance, 18 april 2019

 • Geneesmiddelenwet en andere relevante wetgeving
 • De CGR
 • Compliance
 • Handhaving van wet-en regelgeving
 • Workshop / casuïstiek

5  Lezen wetenschapplijke publicatie –  Presentatietechnieken, 16 mei 2019

 • Inleiding statistiek
 • Statistische technieken
 • Interpretatie studie data
 • Opbouw van een presentatie
 • Tips en tricks presenteren

 6  Pharmaco Vigilantie  – Effectief communiceren, 13 juni 2019

 • Noodzaak en achtergronden PV
 • Bijwerkingen en meldingsplicht overheden
 • Interne procedures en SOP
 • Luisteren, Samenvatten en doorvragen
 • Doorvraagtechnieken
 • Oefenen met praktijksituaties

7  KOL’s en de rol in farma – Voeren klantgesprekken, 12 september 2019

 • De rol en het belang van KOL’s
 • De levenscyclus van een geneesmiddel en betreffende KOL’s per fase
 • Het voeren van klantgesprekken met een KOL
 • Oefenen van praktijksituaties

8  Regulatory Affairs –  Pharmacologie, 10 oktober 2019

 • Onderzoek en ontwikkeling
 • Wet-en regelgeving en de betreffende autoriteiten
 • Registratieprocedures en life cycle management
 • Overige taken RA afdeling

9  Financiering van de zorg en de bekostiging van geneesmiddelen, 7 november 2019

 • Zorgkosten
 • Financiële stromen
 • De 1e lijn
 • Specialistische zorg (2e lijn)
 • Financiering intramurale en extramurale geneesmiddelen
 • Vergoedingsstrategieën
 • Het vergoedingsdossier

10  Medical Marketing – samenwerken met marketing, 12 december 2019

 • De marketing van geneesmiddelen
 • Basiskennis en terminologie marketing
 • De rol van de medische afdeling binnen het brand team
 • Het managen van verwachtingen in samenwerking met marketing

De modules in het programma bieden een goede balans tussen kennisoverdracht en vaardigheidstraining. De opgedane kennis wordt geborgd door middel van praktijkopdrachten en (optioneel) coachingsgesprekken.

Na het volgen van de 1e fase van het gehele trainee programma heb je als starter op de medische afdeling een solide basis gekregen voor een soepele start en verdere ontwikkelingsmogelijkheden. Je hebt kennis over alle facetten van de farmaceutische industrie en daarnaast heb je vaardigheden en competenties ontwikkeld die nodig zijn voor het goed uitoefenen van je functie en verder te groeien.

Facts

Doelgroep:Starters op een medische afdeling van de farmaceutische industrie
Duur:10 modules in een periode van 10-12 maanden
Vorm:Blended: online modules en klassikale bijeenkomsten
Tijd:Aanvang 15:00 uur en einde omstreeks 20:30 uur
Locatie:Smelt Academy

Amalialaan 126 B

Baarn

035-5430021
Lunch / diner:Tijdens de training wordt een lichte maaltijd geserveerd
Competenties:n.v.t.
Kosten:Gehele programma € 2.750,- Het programma is ook modulair af te nemen € 375,- per module

Aan dit trainee programma werken mee:

 • drs. Judith Palincks, trainer en programma manager Smelt Academy, eigenaar Palinckx Farma met ruim 20 jaar ervaring in de farmaceutische industrie
 • mr. Gertie Lintjens, eigenaar Lintjens life science law, 7 jaar ervaring als jurist binnen de farmaceutische industrie
 • drs. Cis Durian, arts. consultant healthcare
 • drs. Nico Riegman, partner tapasgroup BV

 

 • Nog geen data bekend

Houd mij op de hoogte