(Zelf)leiderschap op basis van je drijfveren

Een snel veranderende omgeving stelt hoge eisen aan persoonlijk leiderschap en samenwerken. Het gaat om samenwerken zowel binnen je team als binnen cross-functionele teams. Hoe stem je de verschillende inzichten effectief op elkaar af zodat veranderingen snel opgepakt kunnen worden?

Drijfveren bepalen in hoge mate hoe je je gedraagt en hoe je binnen een team functioneert. Management Drives geeft deze drijfveren weer in 6 verschillende kleuren. Dit inzicht verklaart bepaalde denkwijzen en gedrag zowel van jezelf als van de ander.

Details

Teambetrokkenheid verhogen (Engage & Grow)

Een betrokken en bevlogen team is de onmisbare sleutel voor het succes van bedrijven en organisaties.  Een hoog ‘Employee Engagement’ is de snelste en meest effectieve manier om organisaties te transformeren naar hogere productiviteit en winstgevendheid en een plezierige en stimulerende cultuur.

Uit onderzoek blijkt dat slechts 9 procent van de medewerkers zich actief betrokken voelt bij de organisatie waar zij werken. Ondanks vele inspanningen van de bedrijven neemt de betrokkenheid van de medewerker amper toe.

En…..het kan anders!

Engage & Grow , een nieuwe bewezen aanpak, op actie gebaseerd en ontworpen om winst, toewijding en leiderschap te vergroten.

Meer informatie

Een nieuwe generatie medewerkers en het team in beweging houden

Iedere generatie heeft op de werkvloer veel te bieden. De nieuwe generaties hebben een sterke drive om hun kennis te vergroten en hun vaardigheden uit te breiden. De ervaring van de Babyboomers en X-generatie kunnen daarvoor zeer waardevol ingezet worden. De samenwerking tussen de generaties maakt de organisatie voor de toekomst meer wendbaar.

Weet dat in de komende jaren (>2020) de helft van de beroepsbevolking Millennials zullen zijn.

Voor deze generatie zijn feedback en coachen belangrijke voorwaarden om zich te kunnen ontwikkelen en zo bij te dragen aan de persoonlijke- en organisatiedoelstellingen.

Lees verder

Design Thinking, een belangrijke competentie binnen een complexe toekomst

We leven in een wereld waarin alles met alles verbonden lijkt te zijn en we hebben moeite om te begrijpen wat de gevolgen van onze beslissingen en daden zijn in de complexe context waarin ons bedrijf zich bevindt. Dit leidt maar al te vaak tot een besluiteloosheid en inactiviteit waardoor we de werkelijkheid ondergaan in plaats van hem te creëren.

Met Design Thinking methodiek leer je op een eenvoudige wijze omgaan met complexiteit en de onzekerheid van het ‘niet alles weten’.

In deze masterclass krijg je de eerste handvatten aangereikt om sneller en effectiever aan de slag te kunnen, weer resultaatgericht te zijn en nieuwe oplossingen te vinden.

In deze workshop krijg je  een introductie in het gedachtegoed van Design Thinking in combinatie met een Design Sprint . Een Design Sprint is een concreet en pragmatisch stappenplan, om met jou team van een probleemstelling naar een prototype voor een innovatieve oplossing te komen.

Inschrijven