Online modules

Home/Online modules
Discover the online modules of the Smelt Academy

Separator

De online modules van de Smelt Academy zijn een waardevolle toevoeging aan jou professionele ontwikkeling. Alle kennis die medewerkers nodig hebben betreffende de Nederlandse markt & zorgstelsel bieden wij aan in actuele, aantrekkelijke en betaalbare E-learnings. Deze pagina biedt een overzicht van de online modules die wij aanbieden binnen de Smelt Academy. De online modules zijn geschikt voor nieuw aangeworven talenten als onderdeel van het onboarding programma. Ook kunnen de online modles goed deel uitmaken van een team-development strategie waarin kennis van de NL zorgmarkt en met name de financiering van de NL zorg onderdeel is. Wij bieden een grote verscheidenheid aan zodat er altijd een training tussen zit die bij jouw functie past. De online modules zijn gebaseerd op de destijds geldende eindtermen van de stichting Farmeduca (VIG). Kun je toch geen geschikte module vinden? Neem dan contact met ons op zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Neem contact op
Naar het onboarding programma

Medische & Farmaceutische kennis modules (Farmeduca)

Smelt Academy online module Algemene Medische Kennis

Algemene Medische Kennis (AMK)

Iedereen die werkzaam is in de (commerciële) gezondheidszorg dient te beschikken over gedegen basiskennis van het menselijk lichaam. Deze online training geeft inzicht in de anatomie en fysiologie.

Ontdek de module
Smelt Academy online module Algemene Farmaceutische Kennis

Algemene Farmaceutische Kennis (AFK)

Als verkoper van een geneesmiddel is het van belang dat u weet wat er in het lichaam met een medicijn gebeurt. In deze training wordt de basis gelegd en kunt u met voldoende farmaceutische kennis het gesprek met de medici aan gaan.

Ontdek de module
Smelt Academy online module Advanced Therapy Medicinal products

Advanced Therapy Medicinal products

De module is ontwikkeld als aanvulling op de AFK (Algemene farmaceutische kennis) module. Deze module geeft een introductie in de nieuwste beschikbare therapieën, hun werkingsmechanisme en enkele toepassingsgebieden.

Ontdek de module

Scheidingsblok

Scheidingsblok

Organisatie van zorg in Nederland

Scheidingsblok

Smelt Academy online module Organisatie en Regelgeving van de Nederlandse zorgstelsel

Organisatie & Regelgeving

De Nederlandse gezondheidszorg is gereguleerd met wetten en regels waar de verschillende stakeholders mee te maken hebben, en die ertoe bijdragen dat de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg gewaarborgd blijven. (Farmeduca 1C)

Ontdek de module
Smelt Academy online module Stakeholders uitgelicht: De eerstelijn

De organisatie van eerste de lijn & regio zorg

In deze training nemen we je mee in alle facetten en dagelijkse uitdagingen van de huisarts zodat je inzicht krijgt in zijn/haar achtergronden en belevingswereld.

Ontdek de module
Smelt Academy online module Stakeholders uitgelicht: Het ziekenhuis

Stakeholders uitgelicht: Het ziekenhuis

In deze module leer je het ziekenhuis en de stakeholders beter kennen.

Ontdek de module
Smelt Academy online module Geneesmiddelenzorg in Nederland

Geneesmiddelenzorg in Nederland

Deze training geeft je een volledig beeld van de werkomgeving van de geneesmiddelenzorg. Je leert de rollen, verantwoordelijkheden en onderlinge verhoudingen van de belangrijkste spelers in dit veld. Ook leer je over de distributie van geneesmiddelen en hierdoor leer je anticiperen op de ontwikkelingen.

Ontdek de module

Scheidingsblok

Scheidingsblok

Scheidingsblok

Financiering van zorg in Nederland

Smelt Academy online module Financiering van de Nederlandse zorg (grondslagen)

Financiering van de Nederlandse zorg
(de grondslagen)

In deze training wordt de belangrijkste wetgeving met betrekking tot de gezondheidszorg behandeld, en wordt ingegaan op de instanties en partijen die daarbij betrokken zijn. Je leert de rollen, verantwoordelijkheden en onderlinge verhoudingen van de belangrijkste spelers in dit veld.

Ontdek de module
Smelt Academy online module Financiering van de Nederlandse zorg (eerstelijn)

Financiering van de Regio zorg
(eerstelijn)

In deze training wordt de belangrijkste wetgeving met betrekking tot de gezondheidszorg behandeld, en wordt ingegaan op de instanties en partijen die daarbij betrokken zijn. Je leert de rollen, verantwoordelijkheden en onderlinge verhoudingen van de belangrijkste spelers in dit veld.

Ontdek de module
Smelt Academy online module Financiering van de Nederlandse zorg (tweedelijn)

Financiering van de Medisch Specialistische zorg
(tweedelijn)

In deze training wordt de belangrijkste wetgeving met betrekking tot de gezondheidszorg behandeld, en wordt ingegaan op de instanties en partijen die daarbij betrokken zijn. Je leert de rollen, verantwoordelijkheden en onderlinge verhoudingen van de belangrijkste spelers in dit veld.

Ontdek de module

Market Access modules 

Smelt Academy online module Vergoeding van een geneesmiddel

Vergoeding van een geneesmiddel

Nadat een geneesmiddel is goedgekeurd en geregistreerd volgt de vergoedingsprocedure. Hoe ziet deze procedure er uit voor intramurale en extramurale geneesmiddelen, en hoe komt de prijs van een geneesmiddel tot stand?

Ontdek de module
Smelt Academy online module Algemene Farmaceutische Kennis

Farmaco-Economie

Maak kennis met de kernprincipes van Farmaco-Economie en leer je hoe je gegevens in literatuur moet interpreteren.. Wat is het, hoe werkt het en hoe wordt het toegepast in de Nederlandse besluitvorming voor geneesmiddelen.

Ontdek de module

Scheidingsblok

Scheidingsblok

Medische statistiek & publicaties

Smelt Academy online module Lezen wetenschappelijke publicaties

Lezen wetenschappelijke publicaties

Gesprekken met artsen of apothekers gaan vaak over wetenschappelijke publicaties. In deze module leer je om ze kritisch en efficiënt te lezen, zodat je beter in staat bent om op niveau met de doelgroep een publicatie te bespreken.

Ontdek de module

Scheidingsblok

Scheidingsblok

Regelgeving Farmaceutische industrie modules

Smelt Academy online module Pharmacovigilantie in de dagelijkse praktijk

Pharmaco Vigilantie

Ieder geneesmiddel heeft neveneffecten. Het is de verantwoordelijkheid van de farmaceut om meldingen van een bijwerking de hoogste prioriteit te geven. Als gesprekspartner van de arts speel jij een belangrijke rol hierin. Leer alles over het belang van de wettelijke regelgeving met betrekking tot de meldingsplicht.

Ontdek de module
Smelt Academy online module Code geneesmiddelen Reclame

Code Geneesmiddelen Reclame (CGR)

De CGR Code is een vorm van zelfregulering en heeft tot doel geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren zoals artsen en apothekers in goede banen te leiden. Als werknemer in de farmaceutische industrie is het noodzakelijk dat je deze regels kent en dat je je hieraan houdt. Deze module wordt jaarlijks geüpdatet.

Ontdek de module
Smelt Academy online module Code geneesmiddelen Reclame

Good Clinical Practice GCP / ICH – WMO 

De basistraining voor elke CRA. Een compleet trainingsprogamma om medewerkers op te leiden in het begeleiden van klinisch onderzoek.

Ontdek de module