Online module: Financiering van de Nederlandse zorg

Prijzen en vergoedingen van geneesmiddelen, er staat elke dag wel iets over in de krant. Houd jij het allemaal nog bij? De gezondheidszorg en haar deelmarkten zijn aan grote veranderingen onderhevig. De discussie over marktwerking is in volle gang, toezichthouders stellen strengere eisen en andere financieringsmogelijkheden nemen toe. Zorg dat je op de hoogte blijft en volg deze online module; waar en wanneer je maar wilt.

Data

 • Online training

Facts

Doelgroep:Medewerkers werkzaam binnen de: farmaceutische-en devices industrie, verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen en overig aan de zorg gerelateerde bedrijven.
Duur:Gemiddelde studieduur: 20 uur
Vorm:online
Tijd:24/7
Locatie:n.v.t.
Lunch / diner:n.v.t.
Competenties:Expertise, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid
Kosten:Losse module € 375,- Wij bieden ook licentie abonnementen per firma. Informeer naar de mogelijkheden bij Merijn Werkhoven, 035-5430021

Resultaat

Na het afronden van deze training ben je volledig op de hoogte van de organisatie, financiering en bekostiging van de 1e-lijnszorg, de medisch specialistische zorg en op macroniveau. Je kent de rollen, verantwoordelijkheden en onderlinge verhoudingen van de belangrijkste spelers in dit veld en weet te anticiperen op de ontwikkelingen. In gesprek met de doelgroep laat je zien een partner te zijn die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en meedenkt met de stakholders in de zorg.

Inhoud

De  online training biedt een volledig theoretisch kader over de organisatie en  financiering van de gezondheidszorg in Nederland.

In 7 hoofdstukken komen de volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Relevante wetgeving in de zorg
 • De NZa en andere toezichthouders en instanties
 • De Rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen
 • Pakketbeheer, toelating, bekostiging en toezicht
 • Aanspraak Intramurale en extramurale farmaceutische zorg
 • Marktwerking
 • De zorgmarktdriehoek (consument-verzekeraar –zorgverlener)
 • De zorgverzekeringsmarkt
 • Sturingsmodellen
 • Plannen overheid & Hoofdlijnenakkoord
 • Organistatie en fianciering 1e lijnszorg
 • Ketenzorg (integrale bekostiging)
 • Preferentiebeleid
 • Organisatie en financiering medisch specialistische zorg
 • Prestatiebekostiging
 • DBC zorgproducten, DOT en Add-on
 • Ontwikkelingen
 • Overige kosten zorg

 

Up to date

Deze module wordt jaarlijks vernieuwd waarin alle beleidswijzigingen en gevolgen daarvan worden meegenomen.

Extra

Voor verdere verdieping zijn klassikale sessie mogelijk met een van de experts. Certificering door middel van een examen behoort ook tot de mogelijkheden.

De Smelt Academy biedt de module ook in maatwerk vorm aan. In de klassikale bijeenkomsten worden eigen producten in de casuïstiek verwerkt  zodat de kennis direct toepasbaar is in de praktijk.

 

Docenten

Deze training is ontwikkeld in samenwerking met drs. Henk van Vliet, Econometrist / Hobby jurist. Arbeidsverleden van 30 jaar COTG, CTG (directeur cure) en NZa

 

Data

 • Online training
Schrijf je nu in

Houd me op de hoogte

Online training
Selecteer gewenste module(s)
Financiering zorg - 1 Wetgeving
Financiering zorg - 2 Instanties
Financiering zorg - 3 Macrofinanciering
Financiering zorg - 4 (Politieke) Ontwikkelingen
Financiering zorg - 5 Organisatie en financiering 1e Lijn
Financiering zorg - 6 Organisatie en Financiering medisch specialistische zorg
Financiering zorg - 7 Overige kosten zorg
Persoonlijke gegevens
Geslacht*
Titel: 
Voorletters*
Voornaam/roepnaam: 
Tussenvoegsel: 
Achternaam*
Functie*
E-mailadres*
Telefoon*
Vooropleiding*
Woonadres
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Woonplaats 
Factuuradres indien anders dan bovenstaand adres
Bedrijf 
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Plaats 
PO-Nummer