Over ons

Home/Over ons

Improving the knowledge and competencies of human capital in healthcare industries!

Welkom bij de Smelt Academy!
De Smelt Academy is de Nederlandse
 learning & development organisatie voor de healthcare en life sciences industrie.

Als partner van deze branche hebben wij als 

Onze missie

Het human capital
in Medicines & Medical Technology

optimaal voorbereiden op samenwerken
met healthcare professionals en stakeholders.


En daarmee willen wij bewerkstelligen:

Onze Ambitie

Het vergroten van
Engagement    &    Employability    &    Efficiency
van uw human capital.

Een uniek concept

Smelt Academy speelt voortdurend in op actuele leer- en ontwikkelingsbehoeftes
van uw medewerkers afgestemd op de ontwikkelingen binnen het gehele speelveld.

Kennis van vandaag
Vaardigheden 3.0
Competenties van de toekomst

 

Onze trainingen worden ontwikkeld door

trainers
experts uit het veld
web-developers

 

Al onze services komen tezamen in het Smelt Career Center dat dé plek is voor talenten en opdrachtgevers die pro-actief met hun carrière bezig zijn. Klik hier om te zien waar wij voor staan.

Als talent kom je er tijdens je loopbaan achter wie je bent, wat je wilt, welke baan bij je past en hoe je ervoor zorgt dat je de baan krijgt die je wilt.
Gedurende je gehele loopbaan kun je bij Smelt Career Center terecht. Zo kun je bijvoorbeeld gebruik maken van advies van een van onze consultants, reflectie met een talentcoach, het opdoen van kennis en het oefenen van vaardigheden met één van onze trainers.

Smelt Career Center prikkelt je op een creatieve manier om de mogelijkheden in jezelf te zien, én deze ook uit jezelf te kunnen halen. We ondersteunen je in het zichtbaar maken van jezelf en het verstevigen van je kwaliteiten om de carrière te krijgen die daar bij past.
Opdrachtgevers zijn van harte welkom voor het ontmoeten van hun toekomstige talenten, maar ook voor het uitbouwen van hun eigen carrière. Tijdens inspirerende bijeenkomsten ontmoet je collega (HR) professionals die ook gestalte geven aan Talentmanagement- en development.

Een relatie met Smelt Career Center staat voor partnership, kwaliteit, integriteit, ondernemerschap en betrokkenheid. Eenmaal aan de slag via Smelt geeft je een lidmaatschap op het Career Center waarmee je verzekerd bent van begeleiding, advies en ontwikkeling tijdens je Career Journey.


Welcome to the Smelt Academy!

The Smelt Academy is the Dutch learning & development organization for the healthcare and life sciences industry.

As a partner of this industry we have as 

Our mission

Human capital
in Medicines & Medical Technology
Optimally prepare for collaboration
with healthcare professionals and stakeholders.

And that is what we want to achieve:

Our Ambition

Enlarging
Engagement & Employability & Efficiency
of your human capital.

A unique concept

Smelt Academy continuously responds to current learning and development needs
of your employees to the developments within the entire playing field.

Knowledge of today
Skills 3.0
Competencies of the future

Our training courses are developed by

trainers
experts in the field
web developers

All our services come together in the Smelt Career Center, which is the place to be for talents and clients who are pro-actively involved in their careers.

As a talent, during your career you will find out who you are, what you want, which job suits you and how you ensure that you get the job you want.
Throughout your entire career, you can turn to Smelt Career Center. For example, you can use the advice of one of our consultants, reflect with a talent coach, gain knowledge and practice skills with one of our trainers.

Smelt Career Center stimulates you in a creative way to see the possibilities within yourself, and to be able to get them out of you. We support you in making yourself visible and strengthening your qualities in order to get the career that suits you.
Clients are welcome to meet their future talents, but also to develop their own careers. During inspiring meetings you will meet colleague (HR) professionals who also give shape to Talent Management and Development.

A relationship with Smelt Career Center stands for partnership, quality, integrity, entrepreneurship and commitment. Once you start working through Smelt, you will become a member of the Career Center and you will be assured of guidance, advice and development during your Career Journey.