Medical Devices & Diagnostic Industry

Home/Medical Devices & Diagnostic Industry

Medical Devices & Diagnostic Industry

De Medical Devices en Diagnostic Industry staan voor steeds grotere uitdagingen. Het sterk veranderende zorglandschap vraagt om meer kennis en een andere benadering van de zorgmarkt. Voor professionals werkzaam in deze branche heeft de Smelt Academy diverse trainingen ontwikkeld die aansluiten bij de laatste trends en ontwikkelingen in deze markt.

Zo gaat het Curriculum Field Market Access in op de invloed van beleidsontwikkelingen binnen de gezondheidszorg op de toegang en financiering van medische apparatuur en technologische innovaties. Onderwerpen als Health-Economics, kosteneffectiviteit studies en doelmatigheid analyses komen in diverse programma’s aan bod. Het creëren van een value story afgestemd op de verschillende stakeholders is een aspect dat veel in de belangstelling staat, evenals het thema ‘Finance for Non-Financials’.

De Smelt Academy heeft een breed netwerk van kennisexperts en ervaren trainers en maakt gebruik van blended learning. Ons aanbod varieert van e-learnings, thema gerichte experts sessies en meerdaagse programma’s voor zowel junior als ervaren professionals

medical devices

Courses

Masterclass: Contractering met ziekenhuizen

De betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen staat nog steeds onder druk. Omdat dit een gezamenlijk probleem is, besteden ziekenhuizen en zorgverzekeraars hier meer aandacht aan in hun contractonderhandelingen. Gedegen kennis over het contractproces binnen het ziekenhuis is dan ook van belang in gesprek met zowel de specialist als overige stakeholders. In deze masterclass geven wij een goed overzicht van de meest recente ontwikkelingen hierin.

Masterclass: Prinsjesdag en Miljoenennota

Direct na Prinsjesdag neemt spreker Michiel Verkoulen je mee door de belangrijkste zaken binnen de miljoenennota. Zo ben je in één middag weer volledig op de hoogte van alle beleidsplannen binnen de gezondheidszorg.

Curriculum Salesmanagement

Ben jij salesmanager van een farmaceutisch bedrijf en wil jij je salesforce optimaal begeleiden in het veranderproces van productbased selling naar het opbouwen van trusted partnerships? In het curriculum salesmanagement helpen we je op weg.

Workshop Cross Channel Communicatie

Cross channel communicatie is voor veel organisaties binnen farma en medical devices nieuw en vraagt om een echt andere aanpak. Cross channel succesvol toepassen hangt sterk samen met goede multidisciplinaire samenwerking. Marketing, Sales, Medical, Legal, IT, Management; ieder heeft een rol en een verantwoordelijkheid binnen het proces van strategie, concept en implementatie.
Om goed te kunnen samenwerken is het van groot belang dat iedereen op dezelfde manier aankijkt tegen doelstellingen en definities van cross channel communicatie.

Deze workshop is een mooie eerste stap.

Lean Six Sigma

” In 85% van de gevallen waarbij een organisatie faalt om aan de eisen van de klant te voldoen ligt de oorzaak bij falende processen, niet bij de medewerker” Verander het proces in plaats van de medewerker de schuld te geven als er iets fout gaat. Dit is de gedachte achter lean six sigma. Door inzicht te creëren in het gehele proces en de tools te gebruiken om de processen te verbeteren wordt uiteindelijk de klantwaarde (en daarmee het bestaansrecht van de organisatie) verhoogd. Wil je ook de yellow belt? Kom dan naar deze interactieve training.

Deze training is onderdeel van het curriculum Excellence in interim managment – Expert maar kan ook goed afzonderlijk gevolgd worden.

Masterclass: Gunstbetoon Medical Devices

Op 1 januari 2018 treden de nieuwe beleidsregels gunstbetoon medische hulpmiddelen in werking waarmee er een algemeen verbod op gunstbetoon komt. Hoe hiermee om te gaan in de praktijk leert u van Expert mr. Gertie Lintjens. Met haar ervaring in de farmaceutische industrie waar dit verbod al jaren van kracht is brengt zij helderheid in de wirwar van regels en laat zien wat er allemaal nog mogelijk is.

Devices Field Market Access & Business Development Curriculum

De zorgmarkt verandert! Dit vraagt van organisaties een andere benadering van de markt en bredere kennis van financierings- en organisatiestromen, stakeholdermanagement en contractmanagement welke, meer dan in het verleden, gericht is op een geïntegreerd partnerschap met het account. Door het volgen van deze volledige opleiding bent u klaar voor de zorgmarkt van morgen.

Leergang Digital Marketing

Digital marketing is een breed vakgebied dan nog sterk in ontwikkeling is. In deze leergang komen de belangrijkste begrippen en toepassingen aan bod en wordt veel aandacht besteed aan de doorvertaling naar de eigen dagelijkse praktijk. Het programma is zo opgebouwd dat de deelnemers aan het einde een volwaardig digital marketingplan kan opstellen.

Online module: Regelgeving en financiering van de zorg

Prijzen en vergoedingen van geneesmiddelen, er staat elke dag wel iets over in de krant. Houd jij het allemaal nog bij? De gezondheidszorg en haar deelmarkten zijn aan grote veranderingen onderhevig. De discussie over marktwerking is in volle gang, toezichthouders stellen strengere eisen en andere financieringsmogelijkheden nemen toe. Zorg dat je op de hoogte blijft en volg deze online module; waar en wanneer je maar wilt.