Een state of the art curriculum waar u naast de essentiële kennis om een product launch voor te bereiden en te begeleiden ook investeert in het ontwikkelen van een persoonlijk netwerk met de gastsprekers en medecursisten alsmede support krijgt op uw individuele casus door experts uit het veld.

card image

Judith Palinckx

Projectleider
+31(0)35 - 543 00 21

Hoe vergroot je de kans op succes? Door niets aan het toeval over te laten en elk stap van access tot in de finesse te begrijpen en in samenwerking met je collega’s toe te passen. Dit gloednieuwe curriculum Market Access (from EMA to prescription) biedt kennis en inzicht in alle niveaus van toegang van geneesmiddelen in Nederland. Wat is de impact van samenvatting van de Productenkenmerken (SmPC) en waarom is het zo belangrijk dat de beroepsgroep zit te wachten op jouw product.

Registratie is geen garantie voor resultaat. Inkoopbeleid, vergoedingsaanvragen en de rol van de beroeps- en patiëntenvereniging zijn minstens zo belangrijk.

Market access betekent dat op alle niveaus deuren geopend moeten worden. In dit curriculum leer je waar deze deuren zich bevinden en wie de sleutels in handen heeft.

Cursus Access to prepare for an excellent launch

Module 1:
Registratie en de impact van de SmPC 

Datum: 26 januari
Spreker:  Marloes van der Geer

 • Hoe komt de SmPC tot stand
 • Welke afwegen spelen hierbij een rol
 • Wat is de invloed van de SmPC op Patient Access


Module 2:
De vergoeding van een geneesmiddel

Datum: 9 februari
Spreker: Pauline Pasman

 • Intramurale en extramurale vergoeding van geneesmiddelen
 • De rol van de verschillende stakeholders
 • Hoe werkt de sluis precedure


Module 3:
De rol van de beroepsgroep en patiëntenorganisaties bij de vergoeding van een geneesmiddel

Datum: 1 maart
Spreker: Pieter Grasveld

 • De formele en informele rol van de beroepsgroep bij de vergoeding van geneesmiddelen
 • De rol en de belangen van patiëntenorganisaties
 • Samenwerken met belanghebbenden


Module 4:
Patient Access in ziekenhuizen

Datum: 15 maart
Spreker: Bas van der Mierden

 • Van add on status tot beschikbaarheid in het ziekenhuis
 • Rol en belangen van stakeholders in het ziekenhuis
 • Financiële belangen binnen het ziekenhuis


Module 5:
Contracteren en zorginkoop

Datum: 5 april
Sprekers: Marieke Pronk en Thierry van den Heuvel

 • Onderhandeling tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar
 • Belang van dure geneesmiddelen in de financiering van ziekenhuizen
 • Contractvormen


Module 6:
De rol van de beroepsgroep bij de inkoop van geneesmiddelen

Datum: 19 april
Spreker: Maryse Spapens

 • De rol van de ziekenhuisapotheker
 • Hoe werkt een geneesmiddelencommissie?
 • De juiste zorg op de juiste plaats / patient support programma’s


Module 7
Stakeholder Analyse

Datum: 17 mei
Spreker / Trainer: Sandra Hegge

 • Interactieve workshop stakeholdermanagement
 • Stakeholder analyse met eigen casuïstiek
 • Ontwikkelen van persoonlijk strategisch plan


Module 8
Graduation Lunch

Datum: 24 mei

 • Feestelijke afsluiting Curriculum
 • Elevator pitch persoonlijke casus / persoonlijke ontwikkeling
 • Netwerkbijeenkomst alumni

Persoonlijke casus

Voorafgaand aan het curriculum voer je een intakegesprek met de cursus coördinator waarin jouw persoonlijke leerdoelen en de vraagstelling voor jouw casus worden besproken. Het kan zijn dat je gaat werken aan een concreet probleem binnen jouw organisatie, maar het kan ook dat je kiest voor een meer algemene onderzoeksvraag. Betrek jouw organisatie bij het uitwerken van de casus, bijvoorbeeld door een mentor binnen jouw bedrijf te kiezen met wie je kunt sparren.

Het eindproduct van de casus wordt in vertrouwelijke setting gepresenteerd aan jouw werkgever en de onafhankelijke cursus coördinator. Daarnaast zal in de laatste module door alle deelnemers een elevator pitch worden gegeven over de casus, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met vertrouwelijkheid.

Tijdens de tweewekelijkse plenaire bijeenkomsten in het Smelt trainingslab zullen experts en docenten uit het werkveld de connectie tussen theorie en de praktijk overbrengen. Daarnaast werk je tijdens het curriculum aan een persoonlijke casus, waarbij je met een concrete vraag binnen jouw organisatie aan de slag gaat. De casus zal als rode draad door de verschillende modules lopen om een afspiegeling te geven van de praktijk. Het resultaat van de casus zal direct toepasbaar zijn voor de organisatie.

Facts

Doelgroep:Medewerkers in de NL life sciences and health care industrie die nu of in de toekomst een bijdrage willen leveren aan een succesvolle launch van een therapie of geneesmiddel.Het curriculum is breed opgezet en is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn in een farmaceutisch bedrijf en een bredere kijk willen hebben op de verschillende niveaus van market access van een geneesmiddel of therapie in Nederland.Je bent nu of in de toekomst werkzaam in een farmaceutisch bedrijf.

Customer facing

Behoefte aan een breder begrip over de toegang van geneesmiddelen

Professionals die betrokken zijn bij een product launch
Duur:8 klassikale bijeenkomsten aangevuld met online modules
Vorm:Blended: online sessies & gastsprekers op locatie
Tijd:Aanvang 9.00 uur en einde om 13.00 uur
Locatie:Smelt Academy, Olympia 2G in Hilversum
Lunch / diner:De lunch wordt door Smelt Academy verzorgd.
Competenties:Launch excellence, Stakeholder management, Stakeholder analyse, Contractering, SmPC tekst en de invloed op launch
Kosten:€ 4.750,00 (Zelfstandig interim professionals kunnen een korting krijgen).

Per module zijn er gastsprekers bereid gevonden die toelichten welke rol hun organisatie heeft in de samenwerking naar een optimale lunch.

 • 26 Januari 2024 / 9 Februari / 1 Maart / 15 Maart / 5 April / 19 April / 17 Mei / 24 Mei

26 Januari 2024 / 9 Februari / 1 Maart / 15 Maart / 5 April / 19 April / 17 Mei / 24 Mei
Persoonlijke gegevens
Geslacht*
Titel: 
Voorletters*
Voornaam/roepnaam: 
Tussenvoegsel: 
Achternaam*
Functie*
E-mailadres*
Telefoon*
Vooropleiding*
Woonadres
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Woonplaats 
Factuuradres indien anders dan bovenstaand adres
Bedrijf 
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Plaats 
PO-Nummer 

Schrijf je nu in

Houd mij op de hoogte