De module Persoonlijk leiderschap & management vaardigheden maakt deel uit van een de opleiding Bedrijfskunde voor Life sciences & health die de Smelt Academy samen met de Hogeschool Leeuwarden NHL – Stenden.
De module Persoonlijk leiderschap & management vaardigheden behoort één van de drie Ondernemerschap & Persoonlijk leiderschap modules van de complete opleiding. De module is op zichzelf staand te volgen.

card image

drs. Iris Calmes

Projectleider
+31(0)6 - 278 74 036

In vier sessies wordt een rondgang gemaakt van verkenning van thema’s als ‘leiderschap’ en ‘bewustzijn’. Met behulp van het gedachtengoed van oa Stephen Covey worden thema’s klein gemaakt en naar zichzelf en de eigen (werk)situatie vertaald.

Dit wordt gestimuleerd door na te denken over de praktijk van alledag en over zichzelf door middel van inspiratie, interactief deelnemen en oefening

In de eerste sessie wordt een algemene verkenning gemaakt van het thema leiderschap. Dit wordt uitgewerkt door het thema te behandelen van “groot” naar “klein” leiderschap (jijzelf). Ook wordt er een brug geslagen naar zelfbewustzijn als kern voor leiderschap..

In de tweede sessie wordt het onderwerp ‘bewustzijn’ uitgediept. Naast kennis wordt ook waarneming en perceptie behandeld in de vorm van oefeningen.

De derde sessie richt zich vooral op de deelnemer zelf. Met behulp van oefeningen, zelf onderzoek etc. wordt in de vorm van intervisie de eigen rol, invulling, vraagtekens en dergelijke besproken. Behandeld worden o.a. competenties en Waarde profielen (op basis van gedachtegoed van Claire Graves)

In de laatste sessie worden de thema’s van de drie eerste bijeenkomsten geïntegreerd en gekoppeld aan de eigen vraagstukken in de werkpraktijk. Daarin wordt zowel gezocht naar herkenning van leiderschapsvraagstukken, maar ook naar de eigen rol en invloed daarop.

Leiderschap gaat niet alleen over CEO’s en staatshoofden. De korte cyclus over Conscious leadership is gebaseerd op de gedachte dat in ieder van ons een leider schuilt.

In een cyclus van 4 workshops worden theorieën over leiderschap en bewustzijn gekoppeld aan de eigen situatie van de deelnemers. Op deze wijze wordt de zelfkennis vergroot, de eigen kracht verkend en vertaald naar alledaagse en praktische situaties. Leiderschap wordt daarmee een klein, behapbaar en overzichtelijk  vraagstuk.

De deelnemer is zich na deelname meer bewust van het eigen gedrag en de invloed daarvan op anderen. Mede hierdoor zijn keuzes meer bewust en is er meer oog voor consequenties daarvan.

Gedurende de cyclus worden theorieën en modellen aangeboden, maar wordt vooral ook gewerkt vanuit de eigen situatie en de eigen praktijk van onder andere de deelnemers zelf.

Facts

Doelgroep:Life Sciences & Health industrieMedical DevicesMed TechMinimaal vier jaar werkervaring
Duur:6 college middagen
Vorm:Contactonderwijs & zelfstudie
Tijd:Van 13.00 uur tot 18.00 uur
Locatie:Smelt Academy

Amalialaan 126B

3743 KJ Baarn
Lunch / diner:Lunchsnack aanwezig
Competenties:
Kosten:€ 2.450

Namens de Hogeschool Leeuwarden TBD
Namens de Life sciences & Health als expert bij de module betrokken TBD

Gastcolleges worden verzorgd door:

Namens de Smelt Academy project leider drs Iris Calmes

Meer informatie over Bedrijfskunde voor Life Sciences & Health

  • Nog geen data bekend

Houd mij op de hoogte