Module 8 De toekomst

Home/Module 8 De toekomst

Blok 1: Expert aan het woord: Het politieke landschap, trends en toekomstscenario’s
Leerdoelen:
• Inzicht in de visie op zorg van de verschillende politieke partijen
• Kennis en inzicht in de trends en te verwachte ontwikkelingen vanuit de overheid
• Kennis en inzicht in de rol van de verschillende toezichthouders
• Vertaling van alle leerervaringen tijdens het gehele curriculum naar de praktijk

Blok 2: Workshop: Trendspel
Leerdoelen:
• Kennis en inzicht in de trends en te verwachte ontwikkelingen voor de farmaceutische industrie
• Inzicht in de kans op en impact van verschillende ontwikkelingen

Blok 3: Expert aan het woord: Value Based Healtcare & AI 
Leerdoelen:
• Het belang van het bepalen van de waarde van geleverde zorg ten opzichte van de kosten
• De waarde en noodzaak van data voor de ontwikkeling van VBHC
• De ontwikkelingen van artificial intelligence binnen VBHC
• Wat is Horizontaal toezicht in de zorg?

Docenten
Dhr. drs. Michiel Verkoulen, Partner Zorgvuldig Advies
The Decision Group

Inschrijven