Module 1 Regelgeving en financiering intra- en extramurale zorg

Home/Module 1 Regelgeving en financiering intra- en extramurale zorg

Blok 1. Introductie en toelichting op de opbouw van het curriculum 
Leerdoelen:
• Inzicht in de opbouw van het curriculum
• Vaststelling van gezamenlijke en individuele doelstellingen
• Verwachte tijdsinvestering van de deelnemers

Blok 2. Expert aan het woord: Regelgeving en financiering intra- en extramurale zorg 
Leerdoelen:
• Kennis van de regelgeving en de financiering van het Nederlandse zorgsysteem
• Kennis van en inzichten in de en bekostiging de vergoeding van geneesmiddelen op intra- en extramuraal niveau

Blok 3. Workshop: Verzamelen van gegevens, doelen en standpunten 
Leerdoelen:
• Vergroten van de opbrengst van je communicatie (het voeren van het andere gesprek)
• Toepassing van de verschillende gesprekstechnieken

Docenten
De heer Ron de Vries, Business Partner bij Smelt Career Center
De heer drs Henk van Vliet, Zorgadviseur en Gezondheidseconoom

Online module
Financiering van de zorg 

Inschrijven