Het Curriculum Medical Science Liaison is ontwikkeld voor de Medische afdelingen van organisaties in life sciences zoals farmabedrijven. Naast dat dit curriculum een goede basis geeft voor de startende MSL, is het ook interessant als refresher voor meer ervaren medische collega’s.

card image

Marius Hooft

Projectleider
+31(0)35 - 543 00 21

Het Curriculum Medical Science Liaison is ontwikkeld voor de Medische afdelingen van organisaties in life sciences zoals farmabedrijven. Naast dat dit curriculum een goede basis geeft voor de startende MSL, is het ook interessant als refresher voor meer ervaren medische collega’s.

Het betreft zes modules (face-to-face) waarin achtereenvolgens wordt gesproken over de eigen organisatie, de vergoeding van de zorg in Nederland, de verschillende stakeholders en uiteindelijk hoe je als MSL al je activiteiten optimaal kan implementeren. De vragen die aan de orde komen zijn daardoor ook heel breed:

 • Hoe bereik je het meest in je eigen brandteam
 • Hoe organiseer je expert bijeenkomsten die meerwaarde opleveren
 • Hoe is een ziekenhuis georganiseerd
 • Wat is mijn rol in een vergoedingsdossier

Naast een stevig theoretisch kader verzorgd door de gespecialiseerde experts, is dit curriculum nadrukkelijk ook interactief en gericht op toepassing in de eigen dagelijkse praktijk. De face-to-face bijeenkomsten worden voor een aantal onderwerpen ondersteund door online modules die voorafgaand aan de bijeenkomst worden doorgenomen.


Logistiek

 • De kosten bedragen €2.950 per deelnemer
 • Zes verzorgde fysieke bijeenkomsten van 9:00 tot ± 15:30
 • Toegang tot relevante online modules
 • Locatie: Kantoor Smelt – Hilversum

Module 1:
Introductie in Medical Affairs
Datum: 2 februari

Wat is de rol van Medical Affairs en hoe is deze veranderd over de tijd? Wat is de bijdrage en invloed op het strategische plan en hoe werk je optimaal samen in een cross-functioneel team?

Medical Affairs binnen de eigen organisatie
Marc Broeren, Medisch directeur Takeda

 • De rol van Medical Affairs / MSL
 • Trends & transities binnen Medical Affairs
 • Verantwoordelijkheden

De MSL
Dagmar Bos; Eigenaar The Next Step coaching, voormalig Brand Leader Eli Lilly & company

 • Medical plan versus brandplan
 • Interne Stakeholders & accountplan
 • Samenwerking – en buitenwereld


Module 2:
Van strategie naar medical tactics
Datum: 16 februari

Bouwend op het medical plan uit module 1, zullen er deze dag diverse strategische tools uitgelicht worden. Doordat er met deze tools wordt geoefend tijdens deze dag, ga je constructiever kunnen bijdragen aan de brandstrategie. In het tweede deel worden de strategische prioriteiten doorvertaald in medische activiteiten.

Medical Tactics
Marius Hooft; Eigenaar HOOFT Strategy & Development

 • Strategische tools
 • Medical KPIs / targets
 • Medical tactics: oa. Congresseren, adviesraden & geven van presentaties


Module 3:

Financiering en vergoeding
Datum: 8 maart

Deze module start met de holistische perspectief op het zorgstelsel. Hoe komt er geld binnen en waar wordt het aan uitgegeven? Daarnaast worden de key spelers uitgelicht. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de vergoeding van geneesmiddelen, waarbij onder andere het vergoedingsdossier aan de orde komt.

Financiering van de gezondheidszorg
Ulrich Oron; Apotheker en partner C3 adviseurs

 • Financiering zorgstelsel
 • De belangrijke stakeholders in financiering van de zorg
 • Farmaco-economisch perspectief

Geneesmiddelen vergoeding en geneesmiddelendossier
Caroline Hofste; Consultant Market Acces

 • Geneesmiddelen vergoeding
 • Intramuraal / extramural / sluis
 • Vergoedingsdossier en de rol van MA

 
Module 4:
Het ziekenhuis, de experts en het (samen)werken in een DMU
Datum: 22 maart

Tijdens module vier gaan we nog verder in op de klanten. Eerst wordt het ziekenhuis toegelicht om vervolgens in te zoomen op het benaderen van complexe samenwerkingsverbanden. Als laatste wordt er deze dag gekeken wat de beste benadering is van experts op het vakgebied.

Organisatie van het Ziekenhuis
Pieter Grasveld; Consultant Healthcare

 • Structuur ziekenhuis
 • Rollen binnen het ziekenhuis
 • Stakeholders in en van het ziekenhuis

DMU benadering
Sandra Hegge, MBA

 • Wat is een DMU
 • DMU mapping & management
 • Bouwen van partnerships, strategische doelen en tactics


Module 5:

De patiënt (Centraal) & Value Based Healthcare
Datum: 9 April (NB Dinsdag)

Waar in module vier de focus lag op het ziekenhuis en de benadering van de DMUs, gaat het in de ochtend van module vijf om de patiënt. Daarnaast zal er in de middag aandacht zijn voor Value Based Healthcare. Wat is de meewaarde van VBHC  en hoe kun je het optimaal inzetten vanuit medical?

De patiënt centraal
Barbara Blok; Medisch directeur Zorginnovatie van Stichting TOMi

 • Gezondheidszorg voor de indiviuele patient met therapie op maat oplossingen
 • Het verenigen van diverse disciplines
 • Het optimaal behandelplan overleg

Value Based HealthCare
Jannie van den Broek

 • Wat is VBHC en waarom is het belangrijk
 • Hoe kun je VBHC inzetten
 • Hoe maak je VBHC inzichtelijk & meetbaar


Module 6:
Data, Tactics & Medisch projectmanagement
Datum: 26 april

Voordat we het curriculum feestelijk af kunnen sluiten, staat deze module in het teken van het activeren van alle voorgaande modules. Het belang van data wordt besproken en het verband met geplande en uitgevoerde activiteiten. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het vormen van een projectplan maar ook hoe je dit plan stuurt en tot een goed resultaat leidt.

Business analytics & Medical tactics
Andries Feenstra; Eigenaar en oprichter Spot-On insights

 • Belang en toekomst van data sciences in de farmaceutische industrie
 • KPIs, doelen en targets
 • Van data tot inzichten tot actie

Praktisch project management
Jolanda Hovinga

 • Doel en resultaat bepalen
 • Rolverdeling, afspraken maken en risicoanalyse
 • Voortgang: Teamontwikkeling & project-beheersing

Voor meer informatie, neem contact op met ons op via training@smelt.nl of +355430021 of via whatsapp +31621108845.

Na het volgen van dit programma heeft de MSL kennis gemaakt met de beginselen van Medical Affairs, weet wat een Medical Affairs strategy is, heeft kennis van het Nederlandse zorglandschap, de bekostinging en de financiering van zorg en geneesmiddelen (en medical devices), en kan tactics benutten en inzetten bij de juiste stakeholders.

De Smelt Academy biedt een separate training: Communicatie training voor medics
Voor meer informatie neem contact op met ons kantoor.

Facts

Doelgroep:Medical Science Liaison

Medische afdelingen van organisaties in life sciences zoals farmabedrijven
Duur:6 dagen
Vorm:Klassikale bijeenkomsten
Tijd:Aanvang 9:00 uur en einde omstreeks 15.30 uur
Locatie:Smelt Academy

Olympia 2G

1213 NT Hilversum

035-5430021
Lunch / diner:Tijdens de trainingen wordt een lunch geserveerd
Competenties:Samenwerken, klantgerichtheid, integriteit, conceptueel denken, analyseren, toekomstgerichtheid
Kosten:€2.950,00 (voor interim professionals die lid zijn van het interim platform geldt een korting van 25%)

 

 • Marc broeren; Medical director Takeda
 • Dagmar Bos; Eigenaar The Next Step coaching, voormalig Brand Leader Eli Lilly & company
 • Andries Feenstra; Eigenaar en oprichter Spot-on insights
 • Marius Hooft; Eigenaar HOOFT Strategy & Development
 • Ulrich Oron; Apotheker en partner C3 adviseurs
 • Caroline Hofste; Consultant Market Acces
 • Pieter Grasveld; Consultant Healthcare
 • Sandra Hegge, MBA
 • Barbara Blok MD; Medisch Directeur Zorginnovatie van stichting TOMi
 • Jannie van den Broek
 • 2 Februari 2024 / 16 Februari / 8 Maart / 22 Maart / 9 April / 26 April

2 Februari 2024 / 16 Februari / 8 Maart / 22 Maart / 9 April / 26 April
Persoonlijke gegevens
Geslacht*
Titel: 
Voorletters*
Voornaam/roepnaam: 
Tussenvoegsel: 
Achternaam*
Functie*
E-mailadres*
Telefoon*
Vooropleiding*
Woonadres
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Woonplaats 
Factuuradres indien anders dan bovenstaand adres
Bedrijf 
Straat 
Huisnummer + toevoeging   
Postcode 
Plaats 
PO-Nummer 

Schrijf je nu in

Houd mij op de hoogte